Spoločnosť EUROGREEN – SLOVENSKO s.r.o.  je súčasťou združenia európskych firiem EUROGREEN zaoberajúcich sa profesionálnym zakladaním a údržbou trávnikových plôch. Spoločnosť smeruje svoje aktivity na trávniky futbalové, golfové a parkové. Vzhľadom na vlastnú vedecko výskumnú bázu ktorá sídli  v  Nemeckom Betzdorfe  a zaoberá sa vývojovým trendmi a výskumom  v oblasti trávnikárstva máme priame napojenie na tie najlepšie informácie, produkty, skúsenosti i novinky ktoré už dlhé roky úspešne aplikujeme našim spokojným zákazníkom na celom Slovensku.  Uvedené prepojenie radí firmu EUROGREEN medzi špičku trávnikárskych firiem  v Európe.

Ponúkame komlexné služby na riešenie otázok v oblasti trávnikov parkových ihriskových golfových i záhradných . Služby od spracovania projektovej dokumentácie,  samotnú odbornú realizáciu a následný servis a starostlivosť. Samozrejmosťou u nás je bezplatné trávnikárske poradenstvo.

Pre účely vysokej výkonnosti a kvality firma disponuje potrebným technickým a technologickým vybavením. Široké spektrum kvalitných a výkonných strojov dovoľuje firme EUROGREEN ponúknuť a realizovať na profesionálnej úrovni jednotlivé trávnikárske zásahy pri dodržaní predpísanej a deklarovanej kvality vo veľkom objeme a v krátkom čase.
Pracovníci firmy EUROGREEN – SLOVENSKO s.r.o. zodpovední za prípravu a kvalitnú realizáciu stavieb sú vysokoškolsky vzdelaní trávnikársky špecialisti, pracujúci samostatne a flexibilne.