Záruka na dielo

Firma EUROGREEN – SLOVENSKO poskytuje na zrealizované dielo výstavby futbalového  ihriska  s prírodným trávnikom  záruku 24 až   60 mesiacov v závislosti na zmluvných dohodách, a na produkty PERROT 36 mesiacov. Záruka bude uplatnená pri dodržaní doporučených technických a  caespestechnických zásahov údržby, zároveň si vyhradzujeme právo námatkovej kontroly  dodržiavania technologických podmienok počas záruky. O každej kontrole bude vyhotovený záznam. V prípade porušenia doporučenej technologickej údržby si firma vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvných podmienok pre poskytnutie záruky. Pre zabezpečenie dodržania kvality caespestechnických zásahov údržby firma bezplatne poučí dvoch pracovníkov objednávateľa. Po uplynutí záručnej doby sa klub stáva trvalým zákazníkom firmy  EUROGREEN, ktorému bude bezplatne poskytované odborné trávnikárske poradenstvo.

Kvalita

Firma EUROGREEN – SLOVENSKO s.r.o. je súčasťou združenia európskych firiem EUROGREEN zaoberajúcich sa profesionálnym zakladaním a údržbou trávnikových plôch. Spoločnosť smeruje svoje aktivity na trávniky futbalové, golfové a parkové.

Pre účely vysokej výkonnosti a kvality firma disponuje vlastným i zmluvným  potrebným technickým  vybavením.

Špecializované trávnikárske zariadenia:

 • ISEKI TG 5490 4×4              traktorový nosič náradia
 • ISEKI 5140 4×4                    traktorový nosič náradia
 • ISEKI TXG                            traktorový nosič náradia
 • ISEKI SXG traktorová kosačka , zberač
 • GREDER s ATS navigáciou
 • AKP – II rotačná pôdna fréza
 • ROTODEIRON – protibežná fréza
 • CASE 460 zemná fréza, podkopový bager, nivelačná radlica
 • PORTAX 3000 pieskovací automat,
 • RASENPERFORATOR aerifikačné a prisievacie zariadenie,
 • AMAZONE trávnikársky vertikutátor
 • AMAZONE – výsevná trávnikárska kombinácia
 • TERRAMAT hĺbkovo – vibračný uvoľňovač
 • Trávnikárska sejačka SE – 00 – 51
 • LESCO 90 trávnikárska sejačka
 • ROTARY V. rozmetadlo kalibrovaných hnojív
 • HONDA AP – MIO – II Standard aplikátor postreku
 • PLANIERROST súprava na trávnikársku prípravu pôdy
 • Nivelačný smyk
 • Súprava strojov na spracovanie a  prípravu pôdy
 • Zaťahovacie siete KEYSTONE 2400 x 1800 , 1200 x 1800, 1200 x 1200 , 900 x 900
 • Nákladný automobil VOLVO FL  12t
 • Nákladný automobil MERCEDES ATEGO 817
 • Peugeot BOXER – dodávkový automobil 2 ks
 • Technicko – servisné vozidlá
 • Geodetická súprava na meranie BERGRER – II

Pracovníci firmy EUROGREEN – SLOVENSKO s.r.o.  zodpovední za prípravu a kvalitnú realizáciu stavieb sú vysokoškolsky vzdelaní trávnikársky špecialisti, pracujúci samostatne a flexibilne.

Firma EUROGREEN získala certifikát kvality : DIN EN ISO 9000 : 1994

Certifikát kvality bol udelený na jednotlivé trávnikárske produkty  EUROGREEN Grűn-Systeme:

 • regenerácie trávnikov,
 • osivá,
 • dlhodobopôsobiace hnojivá,
 • stroje a zariadenie pre trávnikárstvo,
 • výstavba nových štadiónov technológiou EUROGREEN