Sídlo firmy:
EUROGREEN – SLOVENSKO, s.r.o.
Pri Sýpke 56, 951 17 Cabaj – Čápor

Prevádzka:
EUROGREEN – SLOVENSKO, s.r.o.
Široká ulica č. 3, Nitra Krškany

Telefón obchod Krškany:
037/7 888 010

Predaj produktov Wolf -Garten, náhradné diely:
0905 949 940 – Ing. Marián Boboš

Predaj záhradkárskych potrieb:
0905 949839 – Patrik Sura

Predaj záhradkárskych potrieb:
0908 702 861 – Janka Adameová

Stavby a realizácie, projekcia príprava:
0905 432 428 – Ing. Roman Šmajstrla

Stavby a realizácie, regenerácia futbalových ihrísk:
0905 399 025 – Andrej Vaňo


E-mail:

eurogreensk@eurogreensk.sk

E-mailová adresa na zasielanie objednávok:
objednavky@eurogreensk.sk

 

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 13568/N

IČO: 36 550 141
DIČ: 2020154455
IČ DPH: SK2020154455

Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 0232078405/0900

Prevádzka: EUROGREEN – SLOVENSKO, s.r.o., Široká ulica č. 3, Nitra Krškany