HYBRIDNÝ TRÁVNIK

Hybridní trávnik EUROGREEN predstavuje technické a finančne výhodné riešenie nielen pre majiteľov a užívateľov futbalových ihrísk,  ale aj napr. pre golfové odpaliská , parky, detské ihriská a pod. Ide o najkvalitnejší prírodný trávnik kombinovaný s prednosťami umelého trávnika. Hybridný trávnik sa skladá  z umelého trávnika vyprodukovaného modernou patentovanou technológiou tkania. Do tejto rohože  sa následne vysieva vhodná trávna  zmes. Oproti hybridným vegetačným vrstvám spevňuje hybridní trávnik EUROGREEN nielen  vegetačnú vrstvu, ale aj vlastný športový trávnik. Výsledkom je zdvojené vystuženie , a tým aj vysoká miera možného zaťaženia .  To predstavuje ideálnu alternatívu napr. ako povrch futbalových ihrísk s ročným zaťažením viac ako cca 1.000 hodín. Je vhodné, aby inštaláciu a montáž realizoval odborná firma so školeným personálom.

Hybridný trávnik možno inštalovať dvoma spôsobmi:

  • položením umelého trávniku, zapracovaním vegetačnej vrstvy a výsevom špeciálnych trávnych zmesí
  • celoplošným nebo čiastočným položením hrubšieho trávneho koberca  predpestovaného na hybridnom  podklade

Rozhodnutie o spôsobe realizácie závisí na termíne prevedenia a uvoľnenia  k zaťažovaniu plochy . Obidva spôsoby realizácie však vedú k rovnakému výsledku  – ku kvalitnému  prírodnému trávniku s výstužou, ktorý  má vysokú schopnosť regenerácie a vlastnosti prírodného trávnika aj pri vysokej miere herného zaťaženia.

Technické parametre:

  • podložka umelého trávnika je tkaná
  • podložka je pre vodu a vzduch priepustná
  • výška vlasu 48 mm
  • počet vlákien na 8.000 / 1m²
  • šírka umelého koberca je 4 m
  • dĺžka je 70 m
  • hmotnosť jednej rolky je cca. 300 kg