Dokonalá starostlivosť o trávnik hnojivami EUROGREEN

Každý užívateľ futbalového, golfového, … trávnika vie akú dôležitú úlohu v aspekte kvality zohráva jeho správna a vyvážená výživa. Prísun živín do trávnika je rozhodujúcim stavebným kameňom pre jeho úpravu a funkčnosť. Plná a zdravá zeleň trávnika je výrazom kvality a svedčí o tom, že mu dodávate výživné látky, ktoré potrebuje. Aby bol trávnik atraktívny, trávne rastliny musia byť zdravé, silné a bez medzier. Aby sa to dosiahlo, je potrebný ich pravidelne a vyvážene zásobovať živinami, v súlade s prevládajúcimi klimatickými a pôdnymi podmienkami.

Problémy spojené s používaním „klasických“ poľnohospodárskych hnojív sú už všeobecne známe: nevyvážený obsah živín, vysoký obsah fosforu, vysoké percento vyplavovania živín a tým nižšia účinnosť, možnosť “popálenia“ porastu, úzky sortiment druhov, nevhodná kalibrácia a tým problémová aplikácia.

Spoločnosť EUROGREEN, v rámci Zelených systémov na trávniky, prináša na slovenský trh dlhodobopôsobiace hnojivá špeciálne vyvinuté na trávnikárske účely.
Naše dlhodobopôsobiace hnojivá obsahujú všetky dôležité prvky pre výživu trávnika. Rôzne formy a obsahy živín umožňujú konkrétne reagovať na rôzne špecifiká každého stanoviska. Tieto hnojivá obsahujú: síru, dusík, fosfor, draslík, vápnik, meď, magnézium, bór, tiež síru, ako dôležitý prvok výživy trávnika a samozrejmosťou je aj obsah potrebných stopových prvkov železa a mangánu vo väčšine ponúkaných typoch hnojív.

Poly-Plus® – vzorec dlhodobých živín, svetová špička technológie v oblasti optimálneho zásobovania trávnika živinami.
Dlhodobá účinnosť našich granulovaných hnojív je zabezpečená tzv. “Poly Plus®” – systémom obaľovaného jadra. Účinná látka jadra obsahujúca živiny v niekoľkých formách je obalená dvoma vrstvami. Obalenie živín je tvorené prírodným, stabilizovaným tukom, ktorý sa bez zostatku biologicky odbúrava. Hrúbka obalu zodpovedá za riadené uvoľňovanie živín Zabraňuje predávkovaniu í a minimalizuje vyplavovanie živín i na veľmi piesčitých pôdach.
Živinové puzdro tvorí síra a stopové prvky. Leží priamo na živinovom jadre. Tvorí výživu pre rastliny a reguluje dávkovanie živín z jadra.
Živinové jadro je chránené proti nekontrolovateľnému uvoľňovaniu živín a mechanickému poškodeniu dvojitým obalom
Ako sa uvoľňujú živiny?

POLY Plus® – dlhodobé pôsobenie

V systéme Poly Plus® dochádza k trojstupňovému uvoľňovaniu živín. Najprv sa uvoľňujú živiny z neobalených granulí, ďalej sa postupne uvoľňujú živiny z granulí s narušeným a lepšie rozpustným obalom. Najdlhšie pôsobenie majú granule so silným a pevným obalom. Dusík je obsiahnutý vo viacerých formách (amónna, močovinová forma, N – POLY Plus® forma). Týmto dosahujeme dlhodobý i štartovací účinok. Uvoľňovanie živín neovplyvňuje hodnota pH vegetačnej vrstvy, ale prirodzené faktory rastu t. j. teploty a zrážky.

Obsahovou novinkou možno nazvať zastúpenie síry v hnojive. Jej kryštalická forma je po rozpade obalu úplne využitá rastlinami, podporuje bielkovinovú syntézu a využitie dusíka trávnikom. Nedochádza tým k nepriaznivým prejavom – znižovaniu hodnoty pH ako pri hnojivách so síranom amónnym.

Vrstva tuku s polymérom je nutná z dôvodu ochrany krehkej vrstvičky síry (hrubá vrstva síry nie je vhodná), zníženie rýchlosti priesaku cez túto vrstvu a zvýšenie vodoodpudivosti. Polymér stužuje relatívne mäkké tuky a tým sa zlepšia dlhodobé účinky hnojiva a oteruvzdornosť granúl. Tuky a polymér sa po aplikácií v trávniku postupne úplne rozložia pôsobením mikroorganizmov na základné chemické prvky – uhlík, kyslík a vodík.

Efekt dlhodobosti našich hnojív je preukázaný výskumom potvrdenými meraniami. Dokazujú, že hnojivá na báze Poly Plus® majú účinnosť až 12 týždňov. Ďalším faktorom je aplikovateľné množstvo dusíka. Vďaka obalu granúl a dlhodobému uvoľňovaniu živín môžeme naraz aplikovať také množstvo dusíka, ktoré si u bežných priemyselných hnojív nemôžeme dovoliť vzhľadom k nebezpečenstvu spálenia rastlín. Jednorazová dávka 8 g čistého dusíka na m² trávnika na dobu troch mesiacov (t. j. spotreba živín trávnikom za toto obdobie) je s dlhodobopôsobiacimi hnojivami EUROGREEN bezriziková.

Účinná inovácia – PlantaCur® P56

PlantaCur® P56 je bioextrakt posilujúci rastliny v raste a zlepšuje ich zásobenie živinami. Zavedením hnojív EUROGREEN s P56 vznikla nová cesta k lepšiemu hnojeniu najkvalitnejších trávnikov. Na rozdiel od iných trávnikárskych hnojív na trhu sú vďaka obsahu P56 v našich hnojivách mobilizované prirodzené ochranné mechanizmy tráv a vďaka tomu je zvýšená odolnosť trávnika proti stresovým faktorom. Zvyšuje imunitu voči chorobám prírodnou cestou, podporuje prezimovanie, ako aj odolnosť voči letnému suchu. Popodporuje tvorbu chlorofylu a fotosyntézu, znižuje obsah solí a súčasne minimalizuje riziko popálenia. Výsledkom je zdokonalenie koreňového systému, zvýšenie obsahu vitamínu E a vysoká tvorba cytokinínu. Dochádza pritom k fyziologickému pochodu, v priebehu ktorého sa aktivujú latentne existujúce prírodné rezistencie Tento proces je podobný ako účinok vitamínov v ľudskom organizme. Rastliny sú silnejšie a zdravšie.

Granulácia našich hnojív je v troch veľkostiach – Elite®, Mini, Standard. V praxi to znamená, že sme schopný pre každý druh trávnika použiť vhodnú granuláciu tak, aby sa hnojivo dostalo aj do najhustejšieho trávnika a najjemnejšieho porastu.

V ponuke máme dlhodobopôsobiace hnojivá:

  • Basic pre šport, golf a záhradu
  • Top pre šport, golf a záhradu
  • Špeciálne produkty pre trávniky