Vzájomnou komunikáciou a odbornou prípravou dokumentácie tvoríme spoločne základ budúcej dlhodobej kvality zeleného diela.

Spoločnosť  EUROGREEN – SLOVENSKO vám vypracuje projektovú dokumentáciu na výstavbu, rekonštrukciu futbalového ihriska, vyhrievania trávnika, alebo automatického závlahového systému. Zrealizujeme základné zisťovacie konanie a navrhneme najvhodnejší spôsob výstavby.  Zmapujeme lokálne možnosti využitia vhodných materiálov (zemina, piesky, kamenivo, voda), vrátane zistenia ich dostupnosti. Spracujeme potrebnú dokumentáciu, technickú správu, výkresy a podrobný výkaz výmer celej investície. Pripravíme plán organizácie výstavby, jej harmonogram a koordinačný plán.