Trápia vás nasledovné problémy s trávnikom?

  • trávna mačina na vašom ihrisku sa ľahko vytrháva,
  • trávna mačina nie je kompaktná a korene sú veľmi krátke a plytké,
  • trávnik vykazuje vysoký podiel nevhodných tráv, hlavne Lipnice ročnej.

Ide o nevhodné botanické zloženie trávnika, jeho dlhoročné využívanie a záťaž, ale aj nesprávnu caespestechnickú údržbu a nepravidelnú výživu.

Systémy EUROGREEN ponúkajú technológiu rýchlej renovácie botanického zloženia. Porast s nevhodným zložením odrežeme alebo odfrézujeme. Vegetačnú vrstvu následne vyprofilujeme a na pripravenej pláni založíme nový trávnik technológiou výsevom alebo položením predpestovanej mačiny.