Popis

je stále a trvalé, jemne granulované, bezprašné, ktoré optimálne zásobuje vegetačnú vrstvu vápnikom a zvyšuje pH. Je vyrobené z látok vznikajúcich pri procese zmäkčovania vody, bez použitia prímesi syntetických látok. Je to hnojivo s okamžitou účinnosťou viac ako 50%, čo zaručuje najmä na piesočnatých substrátoch dobré, okamžité a tiež dlhodobé pôsobenie. Jeho prednosťou je absencia lepkavosti, čím sa zamedzuje zašpineniu trávnika, čo býva u iných granulovaných vápenatých hnojív. Veľmi jemná granulácia zabezpečuje vynikajúci prienik aj do najhustejších a nízko kosených trávnikov. Hnojivo sa môže použiť počas celého roka, najmä v období od februára do augusta.

Analýza: 95 % CaCO3
Účinná látka: >40%
Granulácia: 0,2 – 1,7 mm
Čistá váha: 25 kg
Dávkovanie: 100– 300 g/m² pre 125 – 250 m²