Popis

Sklopný smerom hore a vyrobený z pozinkovanej ocele pre hĺbku siete 2,0 m.