Popis

sklopný smerom hore a vyrobený z pozinkovanej ocele pre hĺbku siete 1,5 m.