Dodacie a platobné podmienky

  1. Dodávka tovaru je podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizovaná v rozsahu 1 – 5 pracovných dní od potvrdenia prijatej objednávky. V mimoriadnych prípadoch, môže byť dodacia lehota dlhšia. V takomto prípade bude kupujúci bezodkladne informovaný prostredníctvom e-mailu alebo sms správy. Ak sa obidve strany nedohodnú inak, dodacia lehota môže byť predĺžená najviac na obdobie 30 dní.
  2. Kupujúci si môže zvoliť jeden z nasledujúcich spôsobov dodania zakúpeného tovaru:
    • osobným prevzatím v predajni predávajúceho, pričom ak si kupujúci objednaný tovar neprevezme do šiestich dní od vyzvania predávajúcim (prostredníctvom e-mailu alebo sms správy), považuje sa objednávka tovaru za zrušenú,
    • prepravnou spoločnosťou (kuriérom), vrátane príslušných dokumentov (predajného dokladu, záručného listu, návodu na použitie, atď.). Miestom doručenia tovaru je adresa na území Slovenskej republiky uvedená kupujúcim v objednávke.
  3. Za prepravu a doručenie tovaru zodpovedná prepravná, kuriérska spoločnosť ReMax Courier Service.
  4. Z dôvodu, že predávajúci nezodpovedá za doručenie a prepravu tovaru, mal by kupujúci pri jeho doručení pred kuriérom dôkladne skontrolovať jeho vonkajší obal. V prípade jeho poškodenia nemusí tovar prevziať, pričom musí kuriér spísať reklamačný protokol o poškodení tovaru (zásielky). Takýto tovar sa následne dostane do sídla predávajúceho, kde bude škodová udalosť vyriešená. V prípade, že tovar v poškodenom obale kupujúci prevezme bez spísania reklamačného protokolu a tovar bude poškodený, predávajúci úhradu za neho nevráti. V prípade, že je kupujúcemu zaslaný nesprávny (neobjednaný) tovar, oznámi to kupujúci e-mailom predávajúcemu, ktorý nápravu vykoná na vlastné náklady, pričom o jej spôsobe kupujúceho vopred informuje.
  5. V prípade, že miestom doručenia tovaru je adresa, kde predávajúci vykonáva inú dodávateľskú činnosť, môže predávajúci zvoliť spôsob dodania tovaru formou vlastnej dopravy. O takejto alternatíve bude kupujúci vopred informovaný, pričom platia zásady uvedené vo vyššie uvedených bodoch.
  6. Kupujúci si môže zvoliť jeden z nasledujúcich spôsobov platenia za tovar a jeho dodávku:
    • bankovým prevodom, pričom potrebné údaje k realizácii platby bankovým prevodom dostáva kupujúci formou e-mailu. Dodávka objednaného tovaru sa zrealizuje po pripísaní príslušnej platby, ktorú má kupujúci uhradiť, na účet predávajúceho. Ak príslušná platba nie je do desiatich dní pripísaná na účet predávajúceho, od odoslania e-mailu, považuje sa objednávka za zrušenú,
    •  online (3-D Secure) platobnou kartou,
    • v hotovosti alebo platobnou kartou pri doručení tovaru prostredníctvom kuriéra,
    • v hotovosti alebo platobnou kartou pri osobnom prevzatí kupovaného tovaru v predajni predávajúceho.
  7. Všetky informácie súvisiace s realizáciou kúpno-predajného procesu sú kupujúcemu automaticky generované a zasielané prostredníctvom e-mailu.
  8. Náklady na dopravu tovaru sú rozlíšené podľa jeho hmotnosti nasledovne:
    Hmotnosť tovaru Cena dopravy
    > 0 – 6kg 5,00 €
    > 6 – 11kg 6,00 €
    > 11 – 16kg 7,00 €
    > 16 – 21kg 8,00 €
    > 21 – 26kg 9,00 €
    > 26 – 32kg 10,00 €
    > 32 – 42kg 12,00 €
    > 42 – 52kg 12,00 €
    > 52kg 0,30 € / kg

Pri niektorých tovaroch je na internetových stránkach predávajúceho upozornenie na možnosť dohody pri cene dopravy. Ide o tovar nadrozmerný a tovar s hmotnosťou nad 50 kg. V takto označených prípadoch bude kupujúcemu účtovaná základná sadzba za dopravu tovaru 5,- € a jej zvyšok individuálne s kupujúcim dohodnutý.