Majstrovské riešenie pre záťaž

Športový povrch budúcnosti – hybridní trávnik EUROGREEN predstavuje technické a finančne výhodné riešenie nielen pre majiteľov a užívateľov futbalových ihrísk,  ale aj pre golfové odpaliská. Ide o najkvalitnejší prírodný trávnik kombinovaný s prednosťami trávnika umelého. Tento je vyhotovený modernou patentovanou technológiou tkania, čim vznikne rohož, do ktorej je zapracovaná 25 mm hrubá certifikovaná vegetačná vrstva a následne sa vysieva vhodnou trávnatou  zmesou. Týmto je spevnená nie len vrstva vegetačná, ale zároveň aj vlastný športový trávnik. Výsledkom je zdvojené vystuženie, a tým aj vysoká miera možného zaťaženia. To predstavuje ideálnu alternatívu napr. ako povrch futbalových ihrísk s ročným zaťažením viac ako 1 000 hodín

V prípade záujmu o montáž hybridného trávnika volajte na t. č. 0905 432 428 – Ing. Roman Šmajstrla

Hybridný trávnik možno inštalovať dvoma spôsobmi:

 • jednou možnosťou je položenie umelého trávnika a následným zapracovaním vegetačnej vrstvy s výsevom špeciálnych trávnych zmesí,
 • alternatívou je celoplošné alebo čiastočné položenie trávneho koberca predpestovaného na hybridnom podklade.

Obidva spôsoby realizácie však vedú k rovnako uspokojivému výsledku. Je však vhodné, aby inštaláciu a montáž realizoval odborná firma so školeným personálom.

Hybridný trávnik EUROGREEN vám ponúka mnohé výhody:

 • má vysokú schopnosť regenerácie a zachováva si vlastnosti prírodného trávnika aj pri veľkom hernom zaťažení,
 • poskytuje vyššiu hernú kvalitu a vďaka kombinácii prírodných a umelých vlákien je odolný proti záťaži,
 • ponúka najlepší pomer nákladov na dobu využitia oproti ostatným herným povrchom (nákladná likvidácia opotrebovaného umelého trávnika po 10 -15 rokoch využívania týmto odpadá).

Technické parametre:

 • výška vlasu: 48 mm
 • počet vlákien: 8 000 / m²
 • šírka koberca: 4 m
 • dĺžka koberca: 70 m
 • hmotnosť jednej role: 300 kg
 • tkaná podložka umelého trávnika
  je pre vodu a vzduch priepustná