Aj diagnostika je dôležitá

Dozvedieť sa viac o zdravotnom stave trávnika, jeho kondícii a včasnými opatreniami predchádzať jeho chorobám, či iným komplikáciám, znamená mať k dispozícii vhodný, na to určený inštrumentár.

Z tohto dôvodu spoločnosť EUROGREEN vyhotovila špeciálne nástroje, ktoré vám diagnostiku stavu vášho trávnika výrazne uľahčia. Pomôžu pri:

  • analýze zloženia pôdy a jej fyzikálnych vlastností
  • zhodnotení profilu vegetačnej vrstvy a jej zhutnenia
  • posúdení koreňového systému
  • stanovení vodopriepustnosti pôdy
  • zistení hladiny živín a hodnoty pH
  • drobných opravách

Č. 1

Č. 2

.

.

.

Č. 3

Č. 4

Č. 5

Č. 6

Č. 1

Sonda na odber pôdnych vzoriek umožňuje jednoduchý odber vzoriek potrebných na stanovenie zloženia pôdy, hladiny živín a hodnoty pH. Možno ju tiež použiť pre zhodnotenie profilu vegetačnej vrstvy alebo určenie jej vodopriepustnosti a posúdenie zakorenenia trávnika. Pracovná hĺbka je do 25 cm, otvor má priemer 13 mm. Sada sa skladá z pôdnej sondy s kaliborováním po 5 cm a čistidla, ktoré ľahko pomôže umiestniť vzorku do igelitového vrecka.

E-SHOP

Č. 2

Sonda na zisťovanie fyzikálnych vlastností pôdy je vybavená praktickým ejekčným mechanizmom pre šetrné odobratie vzoriek. Meria sa ňou hrúbka vegetačnej vrstvy, určuje jej vodopriepustnosť a posudzuje zakorenenie trávnika. Pracovná hĺbka je do 20 cm, otvor má priemer 8 cm.

E-SHOP

Č. 3

Sonda na zisťovanie zhutnenia umožňuje včasné zistenie zhutnenia vegetačnej vrstvy a zhodnotenie koreňovej sústavy. Pracovná hĺbka je do 70 cm.

E-SHOP

Č. 4

Sonda na zisťovanie pôdneho profilu pôdy slúži k zhodnoteniu koreňového systému, stanovenie priepustnosti vody a analýze penetrácie koreňov. Následné vyhodnotenie prebieha vyskrutkovaním rýľa z rukoväte. Pracovná plocha siaha do hĺbky 20 cm, pre odber vzorky 10 cm profilu.

E-SHOP

Č. 5

Vidly na opravu poškodeného trávnika sú ideálne na opravu jeho poškodených miest a rýchle prevzdušnenie a uvoľnenie čiastočne zhutnených plôch. Ide o mimoriadne pevnú konštrukciu s vystuženou podnožkou. Celková dĺžka je 90 cm a šírka 11 cm.

E-SHOP

Č 6

Vypichovač drnov uľahčuje prácu pri opravách poškodených miest v trávniku menšieho rozsahu. Presne vypichne poškodené miesto a vsadí doň nepoškodený trávny drn rovnakej veľkosti. Veľkosť opravy je 10 x 15 cm, do hĺbky 7 cm.

E-SHOP