ŽIVOČÍŠNI ŠKODCOVIA, hlavne larvy patria medzi škodlivé činitele, pred ktorými treba chrániť každú zeleň i trávniky, pretože môžu spôsobiť nemalé problémy. Hoci sa môže zdať, že skúsenosťami človek nachádza spoľahlivé postupy proti škodcom, každú sezónu sa vyskytne niečo, čo vás prekvapí. Môže sa stať, že aj problém ktorý je zrejmý, prehliadnete – skrátka podceníte príznaky. Indikátormi problémov môžu byť:

  • chlorotické – bledozelené zafarbenie trávnika
  • nedostatočné zakorenenie
  • trhanie trávnika pri aerifikácii (prevzdušňovaní)
  • mramorové sfarbenie trávnika
  • malá odolnosť povrchu voči suchu
  • slabá reakcia na hnojenie
  • nízka hustota porastu
  • nerovnomerný rast
  • výskyt vtákov a drobných zvierat, ktoré v tráve nachádzajú potravu  špeciálne v dlhej tráv

Tými najagresívnejšími z lariev sú:

Larvy chrústa znehodnocujú trávnik požieraním jeho koreňov. Na trávniku sa symptómy prejavujú zožltnutím a zoslabnutím porastu. Porast sa môže zdať „špongiovitý“ pri chôdzi po poraste. Pokiaľ sú larvy malé, nespôsobujú veľké škody, avšak ako rastú alebo pri premnožení, môžu byť škody výraznejšie. Dospelé jedince sa objavujú v máji – júli, v závislosti na poveternostných podmienkach. Živia sa listami stromov a krov a začiatkom leta kladú vajíčka do jamiek vytvorených v zemi.

Jedna samička nakladie 15 – 20 vajíčok každých 2 – 5 dní. Kladie ich obvykle do kompaktnej pôdy približne do hĺbky 15 cm. Za priaznivých vlhkostných podmienok vajíčka a neskôr mladé larvy naberajú na hmotnosti a veľkosti. Larvy sú bielej farby a sú zahnuté do tvaru písmena C, sú bledej farby s tmavou hlavou a 3 pármi nôh. Dospejú cca. o 2 týždne a začínajú požierať korene rastlín. Na jeseň (september, október) sa zatiahnu do zeme, kde prečkajú zimu. U niektorých druhov chrústa zostávajú larvy v pôde až 2 – 3 roky, pokiaľ sa nevyvinú na dospelého jedinca.  Larvy sú vyhľadávané vtákmi, preto môže nastať sekundárne poškodenie trávnika ich hrabaním a vyhľadávaním lariev.

Larvy tipulovitých – larvy dlhonohých mušiek sa často usadia v dierach po aerifikácii a poškodzujú trávnik požieraním koreňov rastlín trávnika. V mieste poškodenia trávnika, resp. poškodenia koreňov, trávnik žltne, listy sú tenšie a slabšie. Rastliny môžu byť ľahko vytiahnuteľné a nemajú korene. Poškodenie trávnika sa prejaví už na jeseň, ale hlavne na jar, keď larvy dospievajú. Výrazné poškodenie sa prejaví, keď bola mierna a vlhká zima. Sekundárne poškodenie nastáva vtákmi, ktoré sa živia larvami a tieto vyhrabávajú z pôdy.

Dospelé jedince sa liahnu z kukiel v júli – auguste a kladú 200 – 300 vajíčok na listy tráv. Larvy (cca. 2,5 cm) sú spočiatku biele a postupne ako dospievajú sa sfarbujú dohneda. Vyliahnu sa za cca. 2 týždne a začínajú požierať korene rôznych rastlín, čo môže pokračovať až do jari. Aktívne sú hlavne v pôde, avšak za vlhkých podmienok vyliezajú k povrchu pôdy a požierajú i listy. Veľké škody spôsobujú hlavne na obilninách a trávnych porastoch. S požieraním prestanú v máji/júni, kedy sa začínajú kukliť v pôde.


Ochrana:
Larvy sú veľmi citlivé na sucho a neprežijú na slnku. Pri zaznamenaní výskytu lariev udržujeme napadnuté miesta vlhké, aby nedošlo k vysychaniu rastlín vplyvom slabého koreňového systému. Pri slabom napadnutí sú rastliny schopné samoregenerácie, avšak pri silnom napadnutí cca. 25 – 30 lariev na m², je účinný zásah proti larvám (nie dospelým jedincom) insekticídmi s účinnou látkou chlorpyrifos príp. diazinon. Postrek vykonáme na jeseň, kedy sú mladé larvy citlivejšie. Na trhu sú tiež i biologické prípravky, ktoré parazitujú na larvách a tým ich hubia (Stenernema spp).