Kosenie je činnosť, ktorou sa odstraňuje určité množstvo zelenej masy.

Cieľom je nepoškodiť odnožovaciu zónu, zabezpečiť dostatočnú asimilačnú plochu, obmedziť výskyt burín a podporiť lepšie zakoreňovanie. Pravidelné kosenie je základom pre vytvorenie kvalitného trávnika.

Prvýkrát sa trávnik kosí na výšku 60, max. 100 mm, podľa hustoty. Pri kosení platia určité pravidlá a to:

  • odstránenie 20 – 30 % dĺžky listu,
  • postupné znižovanie výšky nadzemných časti z 50 – 60 mm na 30 – 40 mm,
  • po skončení je vhodne privalcovanie ľahkým valcom kvôli zatlačeniu povytiahnutých rastlín a urovnaniu nerovnosti povrchu vegetačnej vrstvy.

Výšku kosenia ovplyvňujú nasledujúce faktory:

  • biologické vlastnosti druhov a odrôd (psinček – nízke, mätonoh – vyššie kosenie),
  • druh trávnika (golfové jamkovisko – veľmi nízke, futbal ihrisko – treba zachovať tzv. vankúšový efekt, tenisové trávniky – 5 mm),
  • závlaha (zavlažované trávniky – nižšie kosenie, trávniky bez závlahy – vyššie kosenie),
  • počasie v dobe kosenia (za tepla vyššie kosenie),
  • druh a kategória trávnika (intenzívne trávniky – nižšie kosenie, extenzívne – vyššie kosenie).

Frekvencia kosenia sa riadi nárastom hmoty počas vegetačného obdobia. Po začiatku jarného rastu v marci až apríli nastáva najintenzívnejší rast, v období mája až júna a v letnom období sa prejavuje rastové spomalenie a k ďalšiemu rýchlemu rastu dochádza znovu v septembri. Intenzívne trávniky sa kosia 6 – 40 x, golfové greeny až 120 – 150 x a extenzívne 1 – 3 x za vegetačné obdobie.

Častým kosením sú trávy skracované, a tým aj zmladzované, čím mladé pletivá lepšie asimilujú a transpirujú, podporuje sa hustota a takisto zapojenie trávnika. Keď je trávnik často kosený, nedochádza ku kvitnutiu a tým k uvoľňovaniu peľu, ktorý je potom roznášaný vetrom a tým sa podieľa na zvyšovaní prašnosti v ovzduší. Vyššie množstvo kosenia a ďalšie ošetrovanie trávnika má nielen estetický význam, ale taktiež funkčný a zdravotný význam je znižovanie výskytu prachu.

Kvalita kosenia je daná ostrosťou nožov a rýchlosťou rotácie. Tieto atribúty by mali byť dominovať pri výbere zariadenia na kosenie.