Trávnik je živý ekosystém,

ktorý sa dá charakterizovať všetkými životnými prejavmi, ktoré sú typické pre rastliny: rast a vývoj, ale aj starnutie a odumieranie podzemných i nadzemných častí. Prirodzeným rozkladom  nastáva prísun odumretého biologického materiálu do trávnika, dochádza k jeho postupnému hromadeniu a následne k viacerým problémom. Pre odstránenie týchto problémov sa vykonáva regenerácia. Celková regenerácia je to opatrenie medzi ktoré sa zaraďujú najmä:

  • Vertikutáciu
  • Hĺbkové prevzdušnenie trávnika plnými / dutými hrotmi
  • Aerifikáciu bez prísevu / s prísevom
  • Pieskovanie
  • Smykovanie
  • Aplikáciu prípravkov proti zaburineniu, chorobám a škodcom

Vertikutácia strojom

Hĺbkové prevzdušnenie trávnika strojom s plnými hrotmi

Hĺbkové prevzdušnenie trávnika strojom s dutými  hrotmi 

Aerifikácia strojom bez prísevu

Aerifikácia strojom s prísevom

Pieskovanie strojom

Smykovanie

Aplikácia prípravkov proti zaburineniu, chorobám a škodcom

Všetky základné procesy a technologické popisy regeneračných zásahov nájdete v časti „Renovácia, regenerácia trávnika futbalového ihriska“