Ako rýchlo vzchádza nový trávnik?

To je veľmi častá otázka. Veľkú úlohu hrá kvalitné osivo, správna teplota a závlaha. Pre výsev a založenie nového trávnika sa používajú zmesi jednotlivých trávnych druhov. Do zmesí sa najčastejšie využívajú Mätonoh trváci, Kostrava červená, Lipnica lúčna a ich rôzne odrody.
Tieto trávne druhy majú rozdielnu dobu vzchádzania, preto je trávnik vo svojom prvom mesiaci nevyrovnaný a je na ňom vidieť postupný vývoj jednotlivých trávnych druhov. Najrýchlejší je Mätonoh trváci, vzchádza za 5 – 8 dní, nasledujú Kostrava, cca. po 14 dňoch a najpomalšie vzchádza Lipnica lúčna po 3 – 4 týždňoch. Rýchlosť vzchádzania Mätonohu ​​trváceho sa využíva v zmesiach pre obnovu a regeneráciu trávnika, pre opravu a dosev. Jeho väčšie množstvo v trávnych zmesiach zaručí rýchle zapojenie podsevu do nového trávnika. Pre záhradný, či okrasný trávnik ale potrebujeme všetky tri hlavné trávne druhy, ktoré sa vzájomne svojimi vlastnosťami dopĺňajú.

Čo ovplyvňuje rýchlosť vzchádzanie trávnika?
Je to teplota a vlhkosť. Ideálna teplota je okolo 20 stupňov. Dôležité je, aby naklíčené semená nezaschli, pretože dôjde k odumretiu klíčkov a tým sa výrazne znižuje kvalita nového trávnika. Nižšie teploty a nedostatočná vlhkosť výrazne predlžujú klíčenie a vzchádzanie.

Ako podporiť vzchádzanie trávnika?
Okrem správne zvoleného termínu výsevu, správnej teploty a vlhkosti, môžete trávniku ďalej pomôcť napríklad štartovacím hnojivom. Z tzv. štartovacích hnojív môžeme pre nový výsev odporučiť  hnojivo BASIC START.