Ako má vyzerať správny trávnik?

Predstavu o jeho vzhľade asi netreba nikomu opisovať. Dôležitejšie je povedať, čo je potrebné aby taký bol: hustý, vyrovnaný, jednoliaty, bez prázdnych miest a burín, v sýto zelenej farbe so zdravými a hustými koreňmi…, obzvlášť v lete, kedy je vystavený často až  extrémnym podmienkam. Z roka na rok sa presviedčame o postupnej zmene klimatických podmienok v našej oblasti, sprevádzané dlhými obdobiami sucha a vysokých teplôt. Trávnik je zo všetkého rastlinstva na záhrade na vodu najnáročnejší. V našich zemepisných šírkach spadne v priemere len polovica množstva vlahy, ktorú trávnik potrebuje. Keďže sa na dážď väčšinou nemôžete spoľahnúť pre jeho nedostatočnosť a nepravidelnosť, je potrebné trávnik dodatočne zavlažovať. Podľa rôznych meraní, pozorovaní a skúseností z minulosti, sa v odbornej literatúre uvádza, že počas vegetačného obdobia je potrebné trávniku dodať doplnkovou závlahou až 200 litrov vody na m².

Koľko vody je teda potrebné?
Cieľom závlahy nie je iba zavlažiť listy, ale je potrebné dostať vodu ku koreňom v pôdnom profile do hĺbky cez 15 cm. Preto zavlažujeme skôr väčšou dávkou vody v dlhších intervaloch. Základná dávka je 15-25 litrov / m², v intervale 3 – 5 dní. Pri veľkých horúčavách okolo 30°C  a viac, treba dávku zvýšiť na 30 – 40 l / m² a interval znížiť na 1 – 2 dni. Pri dlhšom období veľkých teplôt ideme až na 50 litrov / m².

Pri zakladaní nových trávnikov je z hľadiska závlahy kritický prvý mesiac. V tejto fáze je žiaduce udržiavať neustálu vlhkosť, pretože klíčiace semená a vzchádzajúci trávnik nesmie zaschnúť. Každodenná dávka pre nové trávniky by mala byť 5 – 7 l / m² v závislosti od teploty. Ďalší mesiac je možné, podľa počasia a vývoja trávnika, prejsť na dávkovanie 2x týždenne s 10-15 l / m². Nasledovať potom môže štandardná dávka vody.

Najvhodnejšie je zavlažovať skoro ráno. Voda stihne vsiaknuť do zeme ešte predtým než výrazne stúpne teplota vzduchu a v pôde tak zostane jej potrebná zásoba. Pri závlahe v priebehu dňa dochádza k veľkým stratám vyparovaním. Pri večernom zavlažovaní dochádza k tomu, že trávnik je cez noc vlhký a môže dochádzať k rozvoju chorôb a plesní.

Ako správne kosiť trávnik?
Kosenie je jedným z faktorov, ktorý rozhoduje o úspechu alebo neúspechu v pestovaní trávnika. Hovorí sa, že práve kosenie robí trávnik. Pravidelné a správne kosenie trávnika významne pomáha v jeho ďalšej údržbe a k jeho kráse a zdraví. Trávnik hustne, lepšie odoláva tlaku burín, samozrejme tiež za podpory kvalitnej výživy a dvakrát ročne vykonanej vertikutácie.
Dôležité sú tri zložky kosenia: jeho frekvencia, jeho výška, a ostrosť použitého nástroja. Správne nastavenie týchto troch zložiek môže trávnik ďalej rozvíjať a skrášľovať, ale môže mu tiež škodiť. Ako je to teda správne?

Pri záhradnom trávniku je početnosť jeho kosenia až 60x za rok. Z toho vyplýva, že sa niekedy kosí aj dvakrát týždenne, podľa vývoja jeho rastu a počasia. Je to veľa? Green na golfovom ihrisku sa kosí v sezóne každý deň … Teraz do toho vstupuje aj zloženie trávnej zmesi, z ktorej je trávnik zložený, pretože každá odroda má trochu inú stavbu a inú listovú plochu. V zásade však platí: kosenie vykonávame tak často, aby sme odstránili len 1/3 asimilačnej plochy trávnika. Pri porušení tejto zásady znižujeme jeho regeneračnú schopnosť.

Odporúčaná výška kosenia okrasného trávnika je 3 – 5 cm, a to vždy len ostrým nožom. Najkvalitnejšie kosenie je vretenovou kosačkou, pretože tá kosí trávu na princípe nožníc. Rez je rovný a nerozstrapený. Pri kosení rotačnou kosačkou, a je jedno či s elektrickým alebo benzínovým motorom, dochádza k rozstrapeniu listov. Platí teda: čím je nôž ostrejší, tým je rozstrapenie listov trávnika menšie. Kosenie tupým nožom môže mať za následok hnednutie špičiek listov, zlú a pomalú regeneráciu a zníženie obrany trávnika proti chorobám, pretože na poškodených listoch je veľká pravdepodobnosť výskytu chorôb a plesní.

Ako postupujeme pri novom trávniku?
Pri novom trávniku kosenie podporuje jeho lepšie zakorenenie a obmedzuje rast burín. Nesmie sa však poškodiť odnožovacia zóna a samozrejme, ako sme už spomenuli vyššie, je potrebné zabezpečiť dostatočnú asimilačnú plochu. Prvú kosbu po výseve vykonávame pri výške 60 – 100 mm podľa hustoty nového trávnika (priemer je 70 – 80 mm). Výšku postupne znižujeme, vždy max. o 1/3. Kosíme za suchého počasia a samozrejme, používame ostré nože.

V lete obzvlášť platí: závlaha, kosenie a VÝŽIVA.
Jednotlivé trávne druhy sú vyšľachtené tak, aby veľmi pekne vyzerali, ale vyžadujú špeciálnu starostlivosť – správnu výživu. Správna výživa pomôže trávniku vyzerať dobre a zdravo aj pri bližšom pohľade. Silný trávnik je viac odolný voči chorobám, rýchlo regeneruje a rýchlo zapĺňa holé miesta. Dobre sa rozrastá. V lete, počas vrcholového vegetačného obdobia je pre trávnik potrebné, aby mal zabezpečený dostatočný prísun minerálov a doplnkových prvkov. Najdôležitejším prvkom, ktorý by malo hnojivo obsahovať je dusík, ktorý zabezpečuje regeneráciu a rast. Nasledujú draslík, fosfor, horčík a vápnik. Tieto prvky podporujú správny rast a regeneráciu, odolnosť proti suchu i mrazu, rast koreňov aj správny priebeh fotosyntézy, vďaka ktorej majú rastliny sviežu zelenú farbu. Ak by ste trávnik nehnojili, nebude mať dostatok živín a čoskoro by ste mali miesto trávy len mach a burinu. Preto je hnojenie po závlahe považované za kľúčové pre život trávnika.
Pri výbere hnojiva pre letnú dodávku živín trávniku jednoznačne odporúčame granulované dlhodobopôsobiace hnojivá, špeciálne vyvinuté spoločnosťou EUROGREEN na trávnikárske účely, ktoré obsahujú všetky dôležité prvky. Rôzne formy a obsahy živín v nich obsiahnuté umožňujú konkrétne reagovať na rôzne špecifiká trávnika i jeho umiestnenie.