Uspokojujeme potreby našich zákazníkov za primeranú cenu

Záruka a kvalita 

Zabezpečenie a dosiahnutie kvality našej práce v „Systéme manažérstva kvality“ podľa normy ISO 9000 bolo firme EUROGREEN potvrdené udelením certifikátu kvality DIN EN ISO 9000 – EUROGREEN Grűn-Systeme na:
– výstavbu nových štadiónov technológiou EUROGREEN
– regeneráciu trávnikov
– stroje a zariadenie pre trávnikárstvo
– dlhodobopôsobiace hnojivá
– osivá

Vertikutácia strojom
480 EUR

Hĺbkové prevzdušnenie trávnika strojom s plnými hrotmi
700 EUR

Hĺbkové prevzdušnenie trávnika strojom s dutými  hrotmi
920 EUR 

Aerifikácia strojom bez prísevu
576 EUR

Aerifikácia strojom s prísevom
(vrátane osiva)
1 320 EUR

.

.

.

.

.

Pieskovanie strojom
600 EUR

Smykovanie
96 EUR

Aplikácia prípravkov proti zaburineniu, chorobám a škodcom
360 EUR

Upozornenia:

  • Ceny zodpovedajú rozmerom štandardného futbalového ihriska a sú orientačné. Konečnú sumu stanoví potreba realizácie viacerých uvedených úkonov a z toho plynúca vzájomná dohoda medzi objednávateľom a dodávateľom.
  • V cenách nie sú započítané náklady na dopravu, ktoré sú závislé od skutočnej vzdialenosti miesta realizačných prác.
  • V prípade požiadavky na pieskovanie, piesok a jeho doprava nie sú súčasťou ceny tejto práce (objednávateľ si ch môže tiež zabezpečiť sám).
  • V prípade požiadavky na aplikácia prípravkov proti zaburineniu, chorobám a škodcom, postrekové prípravky nie sú súčasťou ceny tejto práce.

Všetky základné procesy a ich technologické popisy nájdete v časti    „Renovácia, regenerácia trávnika futbalového ihriska“.

V prípade záujmu o vybudovanie nového alebo rekonštrukciu existujúceho futbalového ihriska volajte na t. č.
0905 432 428 – Ing. Roman Šmajstrla