Väčšina  významných i menších slovenských futbalových klubov využíva nepretržité trávnikárske poradenstvo a tzv. bezplatný trávnikársky servis.  EUROGREEN organizuje informačné školenia týkajúce sa kompletného materiálno – technického zabezpečenia futbalových ihrísk. Uvedeným spôsobom sa vedenie klubov a správcovia trávnikov majú možnosť dozvedieť najnovšie poznatky z oblasti trávnikárskej problematiky.

Počas nepretržitej činnosti od roku 2002 sme ku koncu roku 2018 zrealizovali 192 prác. Postupy výstavby, rekonštrukcie a regenerácie športových ihrísk a samotných trávnikov ilustrujeme v nasledujúcej obrazovej galérii.

Obrazová časť v štádiu úprav.

Šamorín
výstavba
futbalového štadióna