Spojovací program PERROT pre rúry, tvarovky a ostatné príslušenstvo  

vytvorené v súlade s ochranou životného prostredia. Ideálne pre športoviská, verejnú zeleň, záhradníctvo, poľnohospodárstvo, lesníctvo … Využiteľné pre potlačenie prašnosti na hromadách sypkého materiálu, dopravných pásoch a regenerátoroch, tiež pre potreby prekládkové, recyklačné miesta, dopravné oblasti a likvidáciu odpadovej vody.

V prípade ďalších otázok, telefonujte prosím na: t. č. 0905 432 428 – Ing. Roman Šmajstrla

KKV 50 1,38 KMF 159 x 150 GÜ-150 112,87
KKV 70 2,32 KMF 216 x 200 GÜ-200 315,53
KKV 89 4,49 KVR 50 6,04
KKV 108 7,86 KVR 70 9,54
KKV 133 11,06 KVR 89 16,18
KKV 159 13,75 KVR 108 19,91
KKV 216 56,93 KVR 133 22,78
KKM 50 11,40 KVR 159 32,74
KKM 70 13,81 KVR 216 99,54
KKM 89 27,64 KMR 50 21,17
KKM 108 34,61 KMR 70 26,90
KKM 133 53,06 KMR 89 41,68
KKM 159 60,60 KMR 108 50,90
KKM 216 180,94 KMR 133 78,40
KKMM 50 10,81 KMR 159 81,19
KKMM 70 13,12 KMR 216 247,82
KKMM 89 21,64 KVX 50 5,06
KKMM 108 31,14 KVX 70 7,45
KKMM 133 47,74 KVX 89 10,79
KKMM 159 54,54 KVX 108 11,90
KKMM 216 218,93 KVX 133 14,84
KSKR 50/6 89,09 KVX 159 20,51
KSKR 70/6 94,33 KVX 216 91,12
KSKR 89/6 167,70 KMX 50 17,06
KSKR 108/6 199,14 KMX 70 21,54
KSKR 133/6 298,72 KMX 89 31,58
KSKR 159/6 320,99 KMX 108 48,48
KSKR 50/5 74,57 KMX 133 64,99
KSKR 70/5 104,52 KMX 159 85,88
KSKR 89/5 157,19 KMX 216 223,57
KSKR 108/5 189,05 KRKB 50 / 90° 40,81
KSKR 133/5 266,41 KRKB 70 / 90° 43,67
KSKR 159/5 327,34 KRKB 89 / 90° 76,12
KSKR 50/4 65,86 KRKB 108 / 90° 84,86
KSKR 70/4 86,22 KRKB 133 / 90° 129,97
KSKR 89/4 151,30 KRKB 159 / 90° 159,72
KSKR 108/4 171,94 KRKB 216 / 90° 536,14
KSKR 133/4 242,88 KRKB 50 / 45° 45,44
KSKR 159/4 314,12 KRKB 70 / 45° 44,10
KSKR 216/4 814,34 KRKB 89 / 45° 76,04
KSKR 50/3 60,43 KRKB 108 / 45° 85,73
KSKR 70/3 78,53 KRKB 133 / 45° 118,00
KSKR 89/3 115,63 KRKB 159 / 45° 147,74
KSKR 108/3 146,33 KRKB 216 / 45° 421,18
KSKR 133/3 202,69 KRKB 50 / 30° 38,14
KSKR 159/3 265,67 KRKB 70 / 30° 38,70
KSKR 216/3 736,78 KRKB 89 / 30° 79,48
KSKR 50/2 47,82 KRKB 108 / 30° 86,39
KSKR 70/2 68,66 KRKB 133 / 30° 118,13
KSKR 89/2 104,70 KRKB 159 / 30° 146,09
KSKR 108/2 131,45 KRKB 216 / 30° 413,12
KSKR 133/2 196,43 KKMGV 70 x 50 47,58
KSKR 159/2 257,51 KKMGV 89 x 50 72,18
KSKR 216/2 633,37 KKMGV 89 x 70 50,64
KSKR 50/1 42,68 KKMGV 108 x 70 71,56
KSKR 70/1 61,21 KKMGV 108 x 89 70,33
KSKR 89/1 83,36 KKMGV 133 x 89 94,68
KSKR 108/1 118,60 KKMGV 133 x 108 103,64
KSKR 133/1 157,58 KKMGV 159 x 108 113,05
KSKR 159/1 200,41 KKMGV 159 x 133 143,81
KSKR 216/1 588,14 KKMGV 216 x 159 204,68
KVS-K 50 x 50 14,53 KGMKV 50 x 70 58,49
KVS-K 70 x 60 16,79 KGMKV 50 x 89 81,77
KVS-K 70 x 65 21,17 KGMKV 70 x 89 65,86
KVS-K 70 x 70 20,74 KGMKV 70 x 108 96,95
KVS-K 70 x 75 22,92 KGMKV 89 x 108 85,92
KVS-K 89 x 75 32,57 KGMKV 89 x 133 120,60
KVS-K 89 x 80 32,06 KGMKV 89 x 159 134,64
KVS-K 89 x 90 35,93 KGMKV 108 x 133 113,40
KVS-K 108 x 100 41,94 KGMKV 108 x 159 135,53
KVS-K 108 x 110 47,17 KGMKV 133 x 159 151,13
KVS-K 133 x 125 55,18 KGMKV 159 x 216 456,01
KVS-K 159 x 150 69,65 KDMT 50 39,61
KVS-K 216 x 200 211,37 KDMT 70 50,82
KMS-K 50 x 50 25,72 KDMT 89 78,98
KMS-K 70 x 60 28,72 KDMT 108 122,22
KMS-K 70 x 65 36,20 KDMT 133 194,27
KMS-K 70 x 70 34,63 KDMT 159 206,20
KMS-K 70 x 75 42,23 KDMT 216 437,60
KMS-K 89 x 75 47,68 KDVT 50 11,64
KMS-K 89 x 80 52,90 KDVT 70 17,81
KMS-K 89 x 90 65,58 KDVT 89 29,71
KMS-K 108 x 100 79,52 KDVT 108 39,31
KMS-K 108 x 110 87,01 KDVT 133 43,96
KMS-K 133 x 125 117,04 KDVT 159 54,83
KMS-K 159 x 150 125,40 KDVT 216 174,01
KMS-K 216 x 200 380,46 KT 50 x 50 68,04
KVS-SI 50 x 52 7,04 KT 70 x 50 88,73
KVS-SI 70 x 72 12,89 KT 70 x 70 78,77
KVS-SI 89 x 77 16,42 KT 89 x 50 83,24
KVS-SI 89 x 82 16,33 KT 89 x 70 118,61
KVS-SI 89 x 92 16,84 KT 89 x 89 102,62
KVS-SI 108 x 77 24,89 KT 108 x 70 94,45
KVS-SI 108 x 102 19,18 KT 108 x 89 185,03
KVS-SI 108 x 111 20,66 KT 108 x 108 167,42
KVS-SI 133 x 127 24,97 KT 133 x 108 183,88
KVS-SI 159 x 152 30,08 KT 133 x 133 221,12
KVS-SI 216 x 202 107,23 KT 159 x 108 221,99
KMS-SI 50 x 52 21,34 KT 159 x 133 237,56
KMS-SI 70 x 72 27,41 KT 159 x 159 242,02
KMS-SI 89 x 77 38,20 KT 216 x 216 739,08
KMS-SI 89 x 82 43,73 KT 70 x P70 224,99
KMS-SI 89 x 92 41,92 KT 89 x P70 257,44
KMS-SI 108 x 77 58,82 KT 108 x P70 284,78
KMS-SI 108 x 102 48,49 KZA 50 x 1 1/2“ 92,03
KMS-SI 108 x 111 51,98 KZA 70 x 2 1/2“ 180,43
KMS-SI 133 x 127 68,77 KZA 89 x 3“ 231,47
KMS-SI 159 x 152 82,50 KZA 108 x 4“ 373,43
KMS-SI 216 x 202 238,16 KZA 133 x 5“ 387,35
KVG 50 x 1 1/2“ 13,165 KZA 159 x 6“ 948,73
KVG 50 x 2“ 19,39 KSK 70 262,81
KVG 70 x 2“ 18,96 KSK 89 315,94
KVG 70 x 2 1/2“ 19,82 KSK 108 338,98
KVG 89 x 3“ 25,88 KSK 133 483,89
KVG 108 x 3“ 37,33 KSK 159 497,10
KVG 108 x 4“ 31,99 HOKL 70 334,00
KVG 133 x 5“ 50,04 HOKL 89 367,98
KVG 159 x 6“ 55,80 HOKL 108 377,30
KVG 216 x 8“ 160,33 HOKL 2 1/2“ 307,98
KVG 50 x 2“ 19,62 HOKL 3“ 316,46
KMG 50 x 1 1/2“ 33,25 KRS  50 18,90
KMG 50 x 2“ 33,38 KRS 70 25,39
KMG 70 x 2“ 38,74 KRS 89 29,80
KMG 70 x 2 1/2“ 41,40 KRS 50/IA 18,90
KMG 89 x 3“ 52,10 KRS 70/IA 25,39
KMG 108 x 3“ 74,76 KRS 89/IA 29,80
KMG 108 x 4“ 68,12 SLK 50/IA 6,44
KMG 133 x 5“ 102,46 SLK 70/IA 9,40
KMG 159 x 6“ 117,88 SLK 89/IA 11,74
KMG 216 x 8“ 371,80 KKG 50 D/a 86 D/i 64 0,56
KMG 50 x 2“ 44,99 KKG 70 D/a 110 D/i 87 0,80
KVF 50 x 50 23,09 KKG 89 D/a 140 D/i 112 1,57
KVF 70 x 65 53,03 KKG 108 D/a 160 D/i 124 3,48
KVF 89 x 80 67,12 KKG 133 D/a 190 D/i 146 4,02
KVF 108 x 100 90,67 KKG 159 D/a 224 D/i 180 5,30
KVF 133 x 125 109,12 KKG 216 D/a 304 D/i 255 15,85
KVF 159 x 150 132,23 KKG/O 50 D/a 86 D/i 64 2,75
KVF 216 x 200 195,44 KKG/O 70 D/a 110 D/i 87 3,84
KMF 50 x 50 38,30 KKG/O 89 D/a 140 D/i 112 5,38
KMF 70 x 65 70,80 KKG/O 108 D/a 160 D/i 124 10,68
KMF 89 x 80 93,55 KKG/O 133 D/a 190 D/i 146 12,14
KMF 108 x 100 121,36 KKG/O 159 D/a 224 D/i 180 17,81
KMF 133 x 125 153,85 KKG/E 50 D/a 86 D/i 64 3,72
KMF 159 x 150 197,60 KKG/E 70 D/a 110 D/i 87 6,56
KMF 216 x 200 420,14 KKG/E 89 D/a 140 D/i 112 7,40
KVF 108 x 100 49,52 KKG/E 108 D/a 160 D/i 124 12,44
KVF 133 x 125 51,40 KKG/E 133 D/a 190 D/i 146 15,32
KVF 159 x 150 60,35 KKG/E 159 D/a 224 D/i 180 18,66
KVF 216 x 200 148,70 KKG/Hw 50 D/a 86 D/i 64 3,94
KMF 108 x 100 GÜ-360 92,47 KKG/Hw 70 D/a 110 D/i 87 4,75
KMF 133 x 125 GÜ-360 107,09 KKG/Hw 89 D/a 140 D/i 112 6,73
KMF 159 x 150 GÜ-360 136,20 KKG/Hw 108 D/a 160 D/i 124 10,60
KMF 216 x 200 GÜ-400 356,04 KKG/Hw 133 D/a 190 D/i 146 13,80
KMF 108 x 100 GÜ-150 75,36 KKG/Hw 159 D/a 224 D/i 180 19,74
KMF 133 x 125 GÜ-150 94,92