Turbínové postrekovače radu „HYDRA“

sú dostupné v rôznych kombináciách:

  • ako plnokruhové alebo výsečové
  • s 3 alebo 4 tryskami, od 4 do 11 mm
  • s viečkami s umelým alebo prírodným trávnikom alebo bez nich
  • s  plus dekodérom alebo bez neho

Ceny sú orientačné. V prípade záujmu o informácie alebo nákup, telefonujte prosím na: t. č. 0905 432 428 – Ing. Roman Šmajstrla

HYDRA-2-M VAC Plnokruhový výsuvný zavlažovač s 3 tryskami 413,09 EUR
7 mm = RV13782
8 mm = RV13783
9 mm = RV13784
10 mm = RV13785
11 mm = RV13786
HYDRA-2-M WVAC Výsečový výsuvný zavlažovač s 3 tryskami 443,71 EUR
7 mm = RV13792
8 mm = RV13793
9 mm = RV13794
10 mm = RV13795
11 mm = RV13796
HYDRA-2-M DVAC Plnokruhový výsuvný zavlažovač s 4 tryskami 468,98 EUR
7 mm = RV13767
8 mm = RV13768
9 mm = RV13769
10 mm = RV13770
11 mm = RV13771
HYDRA-2-M WDVAC Výsečový výsuvný zavlažovač s 4 tryskami 502,50 EUR
7 mm = RV13772
8 mm = RV13773
9 mm = RV13774
10 mm = RV13775
11 mm = RV13776
HYDRA-2-M SVAC Plnokruhový výsuvný zavlažovač s 3 tryskami / viečko s umelým trávnikom 540,22 EUR
7 mm = RV13747
8 mm = RV13748
9 mm = RV13749
10 mm = RV13750
11 mm = RV13751
HYDRA-2-M WSVAC Výsečový výsuvný zavlažovač s 3 tryskami / viečko s umelým trávnikom 551,62 EUR
7 mm = RV13707
8 mm = RV13708
9 mm = RV13709
10 mm = RV13710
11 mm = RV13711
HYDRA-2-M VCID Plnokruhový výsuvný zavlažovač s 3 tryskami / dekodér 525,94 EUR
7 mm = RV13777
8 mm = RV13778
9 mm = RV13779
10 mm = RV13780
11 mm = RV13781
HYDRA-2-M WVCID Výsečový výsuvný zavlažovač s 3 tryskami / dekodér 580,46 EUR
7 mm = RV13787
8 mm = RV13788
9 mm = RV13789
10 mm = RV13790
11 mm = RV13791
HYDRA-2-M DVCID Plnokruhový výsuvný zavlažovač s 4 tryskami / dekodér 563,71 EUR
7 mm = RV13732
8 mm = RV13733
9 mm = RV13734
10 mm = RV13735
11 mm = RV13736
HYDRA-2-M WDVCID Výsečový výsuvný zavlažovač s 4 tryskami / dekodér 597,22 EUR
7 mm = RV13737
8 mm = RV13738
9 mm = RV13739
10 mm = RV13740
11 mm = RV13741
HYDRA-2-M SVCID Plnokruhový výsuvný zavlažovač s 3 tryskami / viečko s umelým trávnikom / dekodér 634,93 EUR
7 mm = RV13742
8 mm = RV13743
9 mm = RV13744
10 mm = RV13745
11 mm = RV13746
HYDRA-2-M WSVCID Výsečový výsuvný zavlažovač s 3 tryskami / viečko s umelým trávnikom / dekodér 674,83 EUR
7 mm = RV13695
8 mm = RV13696
9 mm = RV13697
10 mm = RV13698
11 mm = RV13699
HYDRA-2-M H Plnokruhový výsuvný zavlažovač s 3 tryskami 338,21 EUR
7 mm = RV13757
8 mm = RV13758
9 mm = RV13759
10 mm = RV13760
11 mm = RV13761
HYDRA-2-M WH Výsečový výsuvný zavlažovač s 3 tryskami 385,26 EUR
7 mm = RV13762
8 mm = RV13763
9 mm = RV13764
10 mm = RV13765
11 mm = RV13766
HYDRA-2-M SH Plnokruhový výsuvný zavlažovač s 3 tryskami / viečko s umelým trávnikom 439,70 EUR
7 mm = RV13752
8 mm = RV13753
9 mm = RV13754
10 mm = RV13755
11 mm = RV13756
HYDRA-2-M HTC Plnokruhový výsuvný zavlažovač s 3 tryskami / viečko s prírodný trávnikom 439,70 EUR
7 mm = RV13727
8 mm = RV13728
9 mm = RV13729
10 mm = RV13730
11 mm = RV13731
HYDRA-2-M WHTC Výsečový výsuvný zavlažovač s 3 tryskami / viečko s prírodný trávnikom 473,18 EUR
7 mm = RV13722
8 mm = RV13723
9 mm = RV137424
10 mm = RV13725
11 mm = RV13726
HYDRA-2-M DHTC Plnokruhový výsuvný zavlažovač s 4 tryskami / viečko s prírodný trávnikom 456,43 EUR
7 mm = RV13717
8 mm = RV13718
9 mm = RV13719
10 mm = RV13720
11 mm = RV13721
HYDRA-2-S VAC Plnokruhový výsuvný zavlažovač s 3 tryskami 383,29 EUR
4 mm = RV13870
5 mm = RV13871
6 mm = RV13872
7 mm = RV13873
8 mm = RV13874
9 mm = RV13875 413,95 EUR
HYDRA-2-S WVAC Výsečový výsuvný zavlažovač s 3 tryskami
4 mm = RV13876
5 mm = RV13877
6 mm = RV13878
7 mm = RV13879
8 mm = RV13880
9 mm = RV13881
HYDRA-2-S DVAC Plnokruhový výsuvný zavlažovač s 4 tryskami 449,80 EUR
4 mm = RV13882
5 mm = RV13883
6 mm = RV13884
7 mm = RV13885
8 mm = RV13886
9 mm = RV13887
HYDRA-2-S WDVAC Výsečový výsuvný zavlažovač s 4 tryskami 484,48 EUR
4 mm = RV13888
5 mm = RV13889
6 mm = RV13890
7 mm = RV13891
8 mm = RV13892
9 mm = RV13893
HYDRA-2-S VCID Plnokruhový výsuvný zavlažovač s 3 tryskami / dekodér 506,38 EUR
4 mm = RV13863
5 mm = RV13864
6 mm = RV13865
7 mm = RV13866
8 mm = RV13867
9 mm = RV13868
HYDRA-2-S WVCID Výsečový výsuvný zavlažovač s 3 tryskami / dekodér 539,72 EUR
4 mm = RV13857
5 mm = RV13858
6 mm = RV13859
7 mm = RV13860
8 mm = RV13861
9 mm = RV13862
HYDRA-2-S DVCID Plnokruhový výsuvný zavlažovač s 4 tryskami / dekodér 543,14 EUR
4 mm = RV13850
5 mm = RV13852
6 mm = RV13853
7 mm = RV13854
8 mm = RV13855
9 mm = RV13856
HYDRA-2-S WDVCID Výsečový výsuvný zavlažovač s 4 tryskami / dekodér 577,81 EUR
4 mm = RV13844
5 mm = RV13845
6 mm = RV13846
7 mm = RV13847
8 mm = RV13848
9 mm = RV13849
HYDRA-2-S H Plnokruhový výsuvný zavlažovač s 3 tryskami 225,31 EUR
4 mm = RV13821
5 mm = RV13822
6 mm = RV13823
7 mm = RV13824
8 mm = RV13825
9 mm = RV13826
HYDRA-2-S WH Výsečový výsuvný zavlažovač s 3 tryskami 259,99 EUR
4 mm = RV13830
5 mm = RV13831
6 mm = RV13832
7 mm = RV13833
8 mm = RV13834
9 mm = RV13835
HYDRA-2-S WDH Výsečový výsuvný zavlažovač s 4 tryskami 276,48 EUR
4 mm = RV13838
5 mm = RV13839
6 mm = RV13840
7 mm = RV13841
8 mm = RV13842
9 mm = RV13843
HYDRA-2-XS H Plnokruhový výsuvný zavlažovač s 3 tryskami 149,96 EUR
4 mm = RV13818
5 mm = RV13819
6 mm = RV13820
HYDRA-2-XS WH Výsečový výsuvný zavlažovač s 3 tryskami 179,95 EUR
4 mm = RV13827
5 mm = RV13828
6 mm = RV13829