Úderníkové postrekovače radu „TRITON“ a „LVZ“

Postrekovače radu TRITON sú dostupné v rôznych kombináciách:

  • ako plnokruhové alebo výsečové
  • s 2 alebo 3 tryskami, od 7 do 17,5 mm
  • s viečkami s umelým alebo prírodným trávnikom alebo bez nich
  • s  plus dekodérom alebo bez neho

Postrekovače radu LVZ sú dostupné v kombináciách:

  • ako plnokruhové alebo výsečové
  • s 1, 2 alebo 3 tryskami, od 4 do 8 mm
  • stop-ventilom alebo bez neho

Ceny sú orientačné. V prípade záujmu o informácie alebo nákup, telefonujte prosím na: t. č. 0905 432 428 – Ing. Roman Šmajstrla

TRITON-L VAC Plnokruhový výsuvný postrekovač s 3 tryskami 589,81 EUR
7 mm = RV19812
8 mm = RV19813
9 mm = RV19814
10 mm = RV19815
11 mm = RV19816
12 mm = RV19817
13 mm = RV19818
14 mm = RV19819
15 mm = RV19820
16 mm = RV19821
17,5 mm = RV19822
TRITON-L WVAC Výsečový výsuvný postrekovač s 2 tryskami 630,02 EUR
7 mm = RV19801
8 mm = RV19802
9 mm = RV19803
10 mm = RV19804
11 mm = RV19805
12 mm = RV19806
13 mm = RV19807
14 mm = RV19808
15 mm = RV19809
16 mm = RV19810
17,5 mm = RV19811
TRITON-L SVAC Plnokruhový výsuvný postrekovač s 3 tryskami  viečko s umelým trávnikom 781,08 EUR
7 mm = RV19919
8 mm = RV19920
9 mm = RV19921
10 mm = RV19922
11 mm = RV19923
12 mm = RV19924
13 mm = RV19925
14 mm = RV19926
15 mm = RV19927
16 mm = RV19928
17,5 mm = RV19929
TRITON-L SWVAC Plnokruhový výsuvný postrekovač s 2 tryskami  viečko s umelým trávnikom 852,78 EUR
7 mm = RV19930
8 mm = RV19931
9 mm = RV19932
10 mm = RV19933
11 mm = RV19934
12 mm = RV19935
13 mm = RV19936
14 mm = RV19937
15 mm = RV19938
16 mm = RV19939
17,5 mm = RV19940
TRITON-L VCID Plnokruhový výsuvný postrekovač s 3 tryskami / dekodér 682,67 EUR
7 mm = RV19941
8 mm = RV19942
9 mm = RV19943
10 mm = RV19944
11 mm = RV19945
12 mm = RV19946
13 mm = RV19947
14 mm = RV19948
15 mm = RV19949
16 mm = RV19950
17,5 mm = RV19951
TRITON-L WVCID Výsečový výsuvný postrekovač s 2 tryskami / dekodér 754,38 EUR
7 mm = RV19985
8 mm = RV19986
9 mm = RV19987
10 mm = RV19988
11 mm = RV19989
12 mm = RV19990
13 mm = RV19991
14 mm = RV19992
15 mm = RV19993
16 mm = RV19994
17,5 mm = RV19995
TRITON-L SVCID Plnokruhový výsuvný postrekovač s 3 tryskami / viečko s umelým trávnikom / dekodér 857,29 EUR
7 mm = RV19763
8 mm = RV19764
9 mm = RV19765
10 mm = RV19766
11 mm = RV19767
12 mm = RV19768
13 mm = RV19769
14 mm = RV19770
15 mm = RV19771
16 mm = RV19772
17,5 mm = RV19773
TRITON-L WSVCID Výsečový výsuvný postrekovač s 2 tryskami / viečko s umelým trávnikom / dekodér 927,66 EUR
7 mm = RV19774
8 mm = RV19775
9 mm = RV19776
10 mm = RV19777
11 mm = RV19778
12 mm = RV19779
13 mm = RV19780
14 mm = RV19781
15 mm = RV19782
16 mm = RV19783
17,5 mm = RV19784
TRITON-L TCVAC Plnokruhový výsuvný postrekovač s 3 tryskami / viečko s prírodný trávnikom 860,78 EUR
7 mm = RV19830
8 mm = RV19831
9 mm = RV19832
10 mm = RV19833
11 mm = RV19834
12 mm = RV19835
13 mm = RV19836
14 mm = RV19837
15 mm = RV19838
16 mm = RV19839
17,5 mm = RV19840
TRITON-L TCWVAC Výsečový výsuvný postrekovač s 2 tryskami / viečko s prírodný trávnikom 932,50 EUR
7 mm = RV19841
8 mm = RV19842
9 mm = RV19843
10 mm = RV19844
11 mm = RV19845
12 mm = RV19846
13 mm = RV19847
14 mm = RV19848
15 mm = RV19849
16 mm = RV19850
17,5 mm = RV19851
TRITON-L Plnokruhový výsuvný postrekovač s 3 tryskami 414,44 EUR
7 mm = RV19874
8 mm = RV19875
9 mm = RV19876
10 mm = RV19877
11 mm = RV19878
12 mm = RV19879
13 mm = RV19880
14 mm = RV19881
15 mm = RV19882
16 mm = RV19883
17,5 mm = RV19884
TRITON-L W Výsečový výsuvný postrekovač s 2 tryskami 486,17 EUR
7 mm = RV19886
8 mm = RV19887
9 mm = RV19888
10 mm = RV19889
11 mm = RV19890
12 mm = RV19891
13 mm = RV19892
14 mm = RV19893
15 mm = RV19894
16 mm = RV19895
17,5 mm = RV19896
TRITON-L S Plnokruhový výsuvný postrekovač s 3 tryskami / viečko s umelým trávnikom 605,72 EUR
7 mm = RV19897
8 mm = RV19898
9 mm = RV19899
10 mm = RV19900
11 mm = RV19901
12 mm = RV19902
13 mm = RV19903
14 mm = RV19904
15 mm = RV19905
16 mm = RV19906
17,5 mm = RV19907
TRITON-L WS Plnokruhový výsuvný postrekovač s 2 tryskami / viečko s umelým trávnikom 677,46 EUR
7 mm = RV19908
8 mm = RV19909
9 mm = RV19910
10 mm = RV19911
11 mm = RV19912
12 mm = RV19913
13 mm = RV19914
14 mm = RV19915
15 mm = RV19916
16 mm = RV19917
17,5 mm = RV19918
TRITON-L TC Plnokruhový výsuvný postrekovač s 3 tryskami / viečko s prírodný trávnikom 685,43 EUR
7 mm = RV19852
8 mm = RV19853
9 mm = RV19854
10 mm = RV19855
11 mm = RV19856
12 mm = RV19857
13 mm = RV19858
14 mm = RV19859
15 mm = RV19860
16 mm = RV19861
17,5 mm = RV19862
TRITON-L WTC Výsečový výsuvný postrekovač s 2 tryskami / viečko s prírodný trávnikom 757,16 EUR
7 mm = RV19863
8 mm = RV19864
9 mm = RV19865
10 mm = RV19866
11 mm = RV19867
12 mm = RV19868
13 mm = RV19869
14 mm = RV19870
15 mm = RV19871
16 mm = RV19872
17,5 mm = RV19873
TRITON-M H Plnokruhový výsuvný postrekovač, zadná tryska, uzatvár. ventil, 191,51 EUR
RV17003
TRITON-M W H  Výsečový výsuvný postrekovač, uzatvár. ventil,  227,03 EUR
RV17006
TRITON-M WD H Výsečový výsuvný postrekovač, zadná tryska, uzatvár. ventil, 247,67 EUR
RV17009
TRITON-M VAC Plnokruhový výsuvný postrekovač. zadná tryska, el. ventil, 440,29 EUR
RV17001
TRITON-W VAC Výsečový výsuvný postrekovač, el. ventil, 467,81 EUR
RV17004
TRITON-M WD VAC Výsečový výsuvný postrekovač, zadná tryska, el. ventil, 488,45 EUR
RV17007
TRITON-M VCID Plnokruhový výsuvný postrekovač, zadná tryska, el. ventil, CID, 577,88 EUR
 RV17002
TRITON- M W VCID Výsečový výsuvný postrekovač, el. ventil, CID, 605,40 EUR
RV17005
TRITON- M WD VCID Výsečový výsuvný postrekovač, zadná tryska, el. ventil, CID, 626,04 EUR
RV17008
TRITON- S W Plnokruhový výsuvný postrekovač bez ventilu 178,87 EUR
4 mm = RV15942
4,5 mm = RV15944
TRITON- S WH Plnokruhový výsuvný postrekovač s uzatvár, ventilom 192,62 EUR
4 mm = RV15946
4,5 mm = RV15948
TRITON- S WT Plnokruhový výsuvný postrekovač bez ventilu, hnedý 165,11 EUR
4 mm = RV15950
LVZX Výsečový výsuvný postrekovač s 1 tryskou 65,68 EUR
2,8 mm = RV23710
3,2 mm = RV23711
3,5 mm = RV23735