Horúce leto a umelý trávnik?

Všeobecne je známe, že údržba ihriska s umelým trávnikom nie je tak zložitá ako údržba ihriska s prírodným trávnikom. Jeho konštrukcia pozostáva z viacerých vrstiev kameniva, samotného umelého trávnika, do ktorého je zapracovaný gumogranulátový a pieskový zásyp.  V teplých letných mesiacoch dochádza vplyvom slnečného žiarenia ku kumulácií tepla v telese ihriska s umelým povrchom, pričom teplota na úrovni trávnika môže v hraničných hodnotách dosiahnuť až 60 °C. Teplo vyžaruje z plochy ihriska do neskorých večerných hodín a vzduch nad plochou je výrazne suchý a horúci. Tým sa ihrisko stáva nepoužiteľné na tréningový proces. Riešením opätovného sfunkčnenia ihriska je schladenie plochy veľkým množstvom vody v krátkom čase. Z fyzikálneho hľadiska sa zvýši vlhkosť prostredia, a tým klesne jeho teplota.

Firma PERROT vyvinula rad piestových výsuvných postrekovačov radu VP, ktoré dokážu distribuovať 26 až 70 m3 vody na vzdialenosť 34 až 54 m, pri tlaku 4 až 8 barov. Pri trávnikoch s umelým povrchom to znamená, že nie je potrebné zabudovávať postrekovače do plochy ihriska. Piestový pohon zabezpečuje presné, plynulé a tiché chladenie plochy s neobmedzenou reguláciou rýchlosti rotácie.

V prípade záujmu o montáž automatického systému chladenia trávnika s umelým povrchom volajte na t. č.
0905 432 428 – Ing. Roman Šmajstrla

 

Aby bol výsledok čo najefektívnejší a najbezpečnejší, realizujeme chladenie trávnikov s umelým povrchom prostredníctvom piestových zavlažovačov PERROT, a to piestovým podzemným zavlažovačom „VP 3“.

Popis a použitie
Ide o veľkoplošný podzemný výsuvný zavlažovač s dosahom až 54 m so vstavaným elektroventilom. Jedinečný piestový pohon zabezpečuje presné, plynulé a takmer nehlučné zavlažovanie s neobmedzenou reguláciou rýchlosti rotácie. Tento zavlažovač zaručuje rovnomerné zavlažovanie rozsiahlejších plôch. Vhodný je pre plochy s umelým povrchom, ako sú napríklad ihriská pre futbal či pozemný hokej. U veľkoplošných zavlažovačov Perrot je už štandardom, že technológia nevstupuje svojím umiestnením do zavlažovanej plochy. „VP3“ je teda najvhodnejšou alternatívou chladenia pre nové a najmä pre existujúce plochy s umelým povrchom, obzvlášť  v letných mesiacoch.

Technológia trysky

Konštrukcia inteligentnej trysky plynulo zrýchľuje prietok vody s nízkou turbulenciou medzi vstupom a výstupom. Tým je dosiahnutý väčších dostrek pri jej menšom prietoku.
.

Sektor Scout

Elektronická funkcia SECTOR SCOUT umožňuje presnú kontrolu výkonu chladenia vo vopred nastavenom výseku. Čas zavlažovania teda nie je riadený časovým intervalom ale výsekom. K spusteniu a vypnutiu postrekovača dochádza vždy v jej stanovenej časti.

Vlastnosti
Podzemné výsuvný zavlažovač s 25 ° trajektórií. Nastaviteľná doba rotácie od 50 do 120 sekúnd pri tlaku 4 až 8 bar. Ovládanie zhora funkciou ON-OFF-AUTO.

Materiál
Telo, ložisko a výsuvník z trvanlivého technického plastu, mosadze a nerezovej ocele. Rameno a trysky z trvanlivého technického plastu.

Dostupné varianty prevedenia:

  • plnokruhový
  • výsečový
  • plastovým viečkom
  • s viečkom s umelým trávnokom
  • so systémom Sektor Scout

Ďalšie technické údaje v origináli sú na stiahnutie: