Moderný prostriedok na zníženie finančných nákladov a zvýšenie bezpečnosti hráčov

Medzi najviac zaťažované trávniky patria pravdepodobne ihriskové trávniky futbalových štadiónov. Aj tu je kvalitná závlaha základným predpokladom vysokej kvality hracej plochy, schopnosti regenerácie pri vysokej frekvencii záťaže a samozrejme i dobrého estetického účinku. Preto je inštalácia automatického zavlažovacieho systému dobrou investíciou, ktorá sa rýchlo vracia vďaka kvalitnému hraciemu povrchu a najmä vďaka podstatne nižšej spotrebe vody. Úspory vody oproti bežným prenosným alebo mobilným systémom dosahujú až 60%.
Významné sú v neposlednom rade aj minimálne nároky na obsluhu a možnosť intenzívnejšieho využívania hracej plochy. V porovnaní so záhradami a parkami je tu vzhľadom k pomerne jednotným rozmerom hracej plochy návrh systémov viac typizovaný a vychádza z niekoľkých základných koncepcií, ktoré sa však vždy v štádiu návrhu systému prispôsobujú konkrétnym miestnym podmienkam. O to vyšší dôraz je však kladený na vlastnú kvalitu postrekovačov. Hlavnou prioritou zostáva čo najvyššia rovnomernosť distribúcie závlahovej vody postrekovačmi.
Vzhľadom k minimalizácii zásahov do vlastnej hracej plochy sa väčšinou používajú varianty postrekovačov s dostrekom okolo 30 m. Postrekovače sú väčšinou samostatne ovládané, aby bolo možné presne pokryť odlišné nároky plne oslnených plôch a plôch tienených tribúnami. No a ďalším kritériom na športových plochách je bezpečnosť hráčov. Preto sú postrekovače v hracej ploche opatrené krytmi s umelým trávnikom, okolo hracej plochy sú potom na postrekovače montované gumené kryty, ktoré znižujú nebezpečenstvo pošmyknutia hráčov.

Spoločnosť  EUROGREEN – SLOVENSKO, na základe svojich mnohoročných skúseností s inštaláciou automatických závlahových systémov, ich realizuje produktami špičkového nemeckého výrobcu PERROT. Ide o výsečové alebo plnokruhové výsuvné zavlažovače, s jednou až štyrmi tryskami rôzneho priemeru, niektoré opatrené krycím viečkom s umelým alebo prírodným trávnikom, s dekodérom, stop-ventilom.

Podľa typu pohonu, mechanizmu rozstreku a tvaru sú výsuvné zavlažovače rozdelené na:

TURBÍNOVÉ
    HYDRA

ÚDERNÍKOVÉ
TRITON                                                                  LVZ

PIESTOVÉ
VP3

Aby sme vám mohli pomôcť nájsť zavlažovací systém, ktorý bude pre vaše podmienky najvýhodnejší, ponúkame stručný popis rôznych typov pohonu. Hnacou silou rotačného pohybu je vo všetkých prípadoch tlak závlahovej vody. Rôzne typy pohonu majú ale rôzne vlastnosti:

 • Turbínové zavlažovače radu „HYDRA“ je najmodernejším produktom vo svojej triede. Jeho prevádzka je neobyčajne tichá, vďaka centrálnemu vedeniu vody má veľký dosah s nízkymi tlakovými stratami. To znižuje záťaž čerpadiel aj rozvodnej potrubnej siete a šetrí náklady na energiu.
  Dostupné sú::

  • HYDRA-2-M, s dosahom 20,0 – 31,5 m, prevádzkovým tlakom 3,5 – 7,0 bar
   varianty prevedenia a ďalšie technické údaje v origináli sú na stiahnutie:
  • HYDRA-2-S, s dosahom 14,0 – 25,0 m, prevádzkovým tlakom 3,5 – 7,0 bar
   varianty prevedenia a ďalšie technické údaje v origináli sú na stiahnutie:
  • HYDRA-2-XS, s dosahom 13,0 – 19,0 m, prevádzkovým tlakom 3,0 – 6,0 bar
   varianty prevedenia a ďalšie technické údaje v origináli sú na stiahnutie:
  • HADRA-2-L, s dosahom 21,0 – 32,0 m, prevádzkovým tlakom 4,0 – 7,0 bar
   varianty prevedenia a ďalšie technické údaje v origináli sú na stiahnutie:
 • Úderníkové zavlažovače radu „TRITON“ a „LVZ“ s úderovým mechanizmom sú prakticky nezničiteľné. Okrem bezkonkurenčnej spoľahlivosti vynikajú vysokou nákladovou efektivitou. Sú odolné voči kalnej vode i voči menej šetrnej obsluhe.
  Dostupné sú:

  • TRITON-L, s dosahom 19,0 – 38,0 m, prevádzkovým tlakom 3,0 – 8,0 bar
   varianty prevedenia a ďalšie technické údaje v origináli sú na stiahnutie: 
  • TRITON-M, s dosahom 14,5 – 21,6 m, prevádzkovým tlakom 3,0 – 7,0 bar
   varianty prevedenia a ďalšie technické údaje v origináli sú na stiahnutie: 
  • TRITON-S, s dosahom 12,0 – 14,5 m, prevádzkovým tlakom 2,5 – 6,0 bar
   varianty prevedenia a ďalšie technické údaje v origináli sú na stiahnutie: 
  • LVZX, s dosahom 8,9 – 11,4 m, prevádzkovým tlakom 2,5 – 5,0 bar
   varianty prevedenia a ďalšie technické údaje v origináli sú na stiahnutie:
 • Piestové zavlažovače „VP3“ majú jedinečný piestový pohon s mimoriadnym dostrekom, ktorý bol dosiahnutý prvýkrát u tohto typu. „VP“. Zavlažuje dostihové dráhy a športové ihriská výhradne zvonku, eliminuje sa tým nutnosť inštalovať postrekovače vnútri plochy ihriska alebo dráhy.
  Dostupné sú:

  • VP3, s dosahom 34,0 – 54,0 m, prevádzkovým tlakom 4,0 – 8,0 bar
   varianty prevedenia a ďalšie technické údaje v origináli sú na stiahnutie:

Prepracovaná konštrukcia trysky v kombinácii s optimálnou trajektórií dávajú postrekovačom PERROT ešte jednu pozoruhodnú vlastnosť: vietor má na ich funkciu iba minimálny vplyv. Tryska efektívne mieri na dané miesto a voda k nemu letí s neomylnou presnosťou.,

Vo výrobkoch PERROT sa snúbi nemecká precíznosť, najnovšie výrobné postupy a materiály najvyššej kvality. Výsledkom sú potom najkvalitnejšie podzemné výsuvné zavlažovače. Záruka  je poskytnutá štandardne na dobu 5 rokov.

Ceny výsuvných zavlažovačov PERROT v ich rôznych kombináciách (plnokruhové alebo výsečové, počet a priemer trysiek, konštrukcia viečok, s dekodérom alebo bez neho, stop-ventilom alebo bez neho, s funkciou Sektor Scout – nastavením výseče) nájdete v časti Ceny výsuvných zavlažovačov.

V prípade záujmu o montáž automatického výsuvného závlahového systému volajte na t. č. 0905 432 428 – Ing. Roman Šmajstrla