Sídlo firmy:
EUROGREEN – SLOVENSKO, s.r.o.
Pri Sýpke 56, 951 17 Cabaj – Čápor

Prevádzka:
EUROGREEN – SLOVENSKO, s.r.o.
Široká ulica č. 3, Nitra Krškany

Obchod Krškany:
037/7 888 010

Predaj produktov Wolf -Garten, náhradné diely:
0905 949 840 – Ing. Marián Boboš

Predaj záhradkárskych potrieb:
0905 949 839 – Patrik Sura

Predaj záhradkárskych potrieb:
0908 702 861 – Janka Adameová

Stavby a realizácie, projekcia príprava:
0905 432 428 – Ing. Roman Šmajstrla

Stavby a realizácie, regenerácia futbalových ihrísk:
0905 399 025 – Andrej Vaňo

Ekonomické odd., fakturácia, spracovanie agendy predaja
0905 804 566 – Ing. František Hříbal

E-mail:
eurogreensk@eurogreensk.sk

E-mailová adresa na zasielanie objednávok:
objednavky@eurogreensk.sk

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 13568/N

IČO: 36 550 141
DIČ: 2020154455
IČ DPH: SK2020154455

Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 0232078405/0900

Prevádzka: EUROGREEN – SLOVENSKO, s.r.o., Široká ulica č. 3, Nitra Krškany

OTVÁRACIE HODINY

Pondelok    7:30 16:30
Utorok    7:30 16:30
Streda    7:30 16:30
Štvrtok    7:30 16:30
Piatok    7:30 16:30
Sobota    8:00 12:00 len v sezónnom období: od 1. marca – 15. júla a od 15.augusta – 30. októbra
Nedeľa     Zatvorené