Sídlo firmy:
EUROGREEN – SLOVENSKO, s.r.o.
Pri Sýpke 56, 951 17 Cabaj – Čápor

Prevádzka:
EUROGREEN – SLOVENSKO, s.r.o.
Široká ulica č. 3, Nitra Krškany

Obchod Krškany:
037/7 888 010

Predaj záhradnej techniky, náhradné diely:
0905 949 840 – Ing. Marián Boboš

Predaj záhradkárskych potrieb:
0917 317 201 – Stanislav Birčák

Stavby a realizácie, projekcia príprava:
0905 432 428 – Ing. Roman Šmajstrla

Stavby a realizácie, regenerácia futbalových ihrísk:
0905 399 025 – Andrej Vaňo

E-mail:
eurogreensk@eurogreensk.sk

E-mailová adresa na zasielanie objednávok:
objednavky@eurogreensk.sk

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 13568/N

IČO: 36 550 141
DIČ: 2020154455
IČ DPH: SK2020154455

Bankové spojenie:
Československá obchodná banka
Č.ú.: SK17 7500 0000 0040 2387 1595
IBAN: SK62 7500 0017 7540 2387 1595

Prevádzka: EUROGREEN – SLOVENSKO, s.r.o., Široká ulica č. 3, Nitra Krškany

EUROGREEN SLOVENSKO

OTVÁRACIE HODINY

Pondelok    7:30 16:30
Utorok    7:30 16:30
Streda    7:30 16:30
Štvrtok    7:30 16:30
Piatok    7:30 16:30
Sobota    8:00 12:00 len v sezónnom období: od 1. marca do 30. októbra
Nedeľa     Zatvorené