Aj diagnostika je dôležitá

Dozvedieť sa viac o zdravotnom stave trávnika, jeho kondícii a včasnými opatreniami predchádzať jeho chorobám, či iným komplikáciám, znamená mať k dispozícii vhodný, na to určený inštrumentár.

Z tohto dôvodu spoločnosť EUROGREEN vyhotovila špeciálne nástroje, ktoré vám diagnostiku stavu vášho trávnika výrazne uľahčia. Pomôžu pri:

  • analýze zloženia pôdy a jej fyzikálnych vlastností
  • zhodnotení profilu vegetačnej vrstvy a jej zhutnenia
  • posúdení koreňového systému
  • stanovení vodopriepustnosti pôdy
  • zistení hladiny živín a hodnoty pH
  • drobných opravách

Č. 1

Č. 2

.

.

.

Č. 3

Č. 4

Č. 5

Č. 6

Č. 1
Sonda na odber pôdnych vzoriek umožňuje jednoduchý odber vzoriek potrebných na stanovenie zloženia pôdy, hladiny živín a hodnoty pH. Pracovný priestor je do hĺbky 25 cm, otvor má priemer 13 mm. Sada sa skladá z pôdnej sondy s kaliborováním po 5 cm. V sade Súčasťou je tiež čistidlo, ktoré ľahko pomôže umiestniť vzorku do vrecka. Sondu môžete tiež použiť pre zhodnotenie profilu vegetačnej vrstvy alebo určenie jej vodopriepustnosti a posúdenie zakorenenia trávnika.

203,82 EUR     E-SHOP

Č. 2
Sonda na zisťovanie fyzikálnych vlastností pôdy je vybavená praktickým ejekčným mechanizmom pre šetrné odobratie vzoriek. Slúži na zisťovanie fyzikálnych vlastností pôdy, meranie hrúbky vegetačnej vrstvy, určenie jej vodopriepustnosti a posúdenie zakorenenia trávnika. Pracovná plocha: do hĺbky 200 mm, priemer otvoru je 80 mm.

185,53 EUR     E-SHOP

Č. 3
Sonda na zisťovanie zhutnenia umožňuje včasné zistenie zhutnenia vegetačnej vrstvy, posúdeniu vegetačnej vrstvya zhodnotenie koreňovej sústavy. Pracovná hĺbka je do 700 mm.

129,96 EUR     E-SHOP

Č. 4
Sonda na zisťovanie pôdneho profilu pôdy slúži k jednoduchému zhodnoteniu koreňového systému vášho trávnika, stanovenie priepustnosti vody, analýzu penetrácie koreňov. Následné vyhodnotenie prebieha vyskrutkovaním rýľa z rukoväte. Ostrá čepeľ rýľa uľahčuje prácu. Pracovná plocha siaha do hĺbky 200 mm, pre odber vzorky 10 mm profilu.

134,57 EUR     E-SHOP

Č. 5
Vidly na opravu poškodeného trávnika sú ideálne na opravu poškodených miest trávnika, pre jeho rýchle prevzdušnenie a uvoľnenie čiastočne zhutnených plôch. Ide o mimoriadne pevnú konštrukciu s vystuženou podnožkou. Pracovná hĺbka je 120 mm a šírka 90 mm.

40,92 EUR     E-SHOP

Č 6
Vypichovač drnov vám uľahčí prácu pri opravách poškodených miest v trávniku menšieho rozsahu. Presne vypichne poškodené miesto a vsadí doň nepoškodený trávny drn rovnakej veľkosti. Veľkosť opravy je 100 x 150 mm, do hĺbky 70 mm.

150,60 EUR     E-SHOP