Väčšina  významných i menších slovenských futbalových klubov využíva nepretržité trávnikárske poradenstvo a tzv. bezplatný trávnikársky servis.  EUROGREEN organizuje informačné školenia týkajúce sa kompletného materiálno – technického zabezpečenia futbalových ihrísk. Uvedeným spôsobom sa vedenie klubov a správcovia trávnikov majú možnosť dozvedieť najnovšie poznatky z oblasti trávnikárskej problematiky.

Počas 20-ročnej nepretržitej činnosti sme ku koncu roka 2018 zrealizovali 192 prác. Postupy výstavby, rekonštrukcie futbalových ihrísk, renováciou a regeneráciou trávnikov futbalových ihrísk ilustrujeme v nasledujúcej obrazovej časti.

Obrazová časť v štádiu úprav.