Vplyvom využívania ihriskového trávnika

dochádza k poškodeniu lokálnej roviny, zhutneniu, zníženiu počtu trávnych jedincov. Zanalyzujeme stav faktorov poškodenia trávnika: jeho celkové prekorenenie, zhutnenie, zaburinenie, hustotu, poškodenie lokálnej roviny. Na základe analýzy vám navrhneme a následne zrealizujeme súbor regeneračných zásahov do trávnika. Optimalizujeme živinový režim.  Základná spodná stavba – základové teleso ihriska zostáva v pôvodnom stave. V reálne krátkom čase 1 – 2 dní kompletne zregenerujeme celú plochu. Ihrisko bude následne opäť plne využiteľné v relatívne krátkom čase 6 – 8 týždňov. Po regenerácií priebežne s vami sledujeme rast a vývoj porastu nového zregenerovaného trávnika.

V prípade záujmu o renováciu alebo regeneráciu trávnika futbalového ihriska volajte na t. č.
0905 432 428 – Ing. Roman Šmajstrla

Indikátory signalizujúce potrebu renovačného zásahu 


Problém s „blatovým“ trávnikom po daždi v jarnom a jesennom období

Optimálne pružný a suchý povrch futbalového ihriska dokáže vytvoriť vhodné a bezpečné podmienky pre hráčov. Futbalové ihrisko je potrebné chápať ako technickú plochu ktorá musí mať určitú únosnosť aj v zrážkovo intenzívnom období, preto je nevyhnutný funkčný drenážny systém. Zanalyzujeme stav a funkčnosť drenážneho systém. Navrhneme technologický postup riešenia problému s odvodom prebytočnej vody. Pôvodný drenážny systém vieme sfunkčniť, nový môžeme vybudovať. Realizujeme niekoľko spôsobov drenážnych systémov. Vhodnosť jednotlivých typov drenáží volíme na mieru podľa lokálnych podmienok a možností. Zistíme lokálne možnosti a zdroje materiálov vhodných na použitie do drenáží. Drenážny systém navrhneme a následne zrealizujeme..

Trávna mačina sa na ihrisku ľahko vytrháva, nie je kompaktná a korene sú veľmi krátke a plytké, trávnik vykazuje vysoký podiel nevhodných tráv, hlavne Lipnice ročnej.

Ide o nevhodné botanické zloženie trávnika, jeho dlhoročné využívanie a záťaž, ale aj nesprávnu caespestechnickú údržbu a nepravidelnú výživu. Systémy EUROGREEN ponúkajú technológiu rýchlej renovácie botanického zloženia. Porast s nevhodným zložením odrežeme alebo odfrézujeme. Vegetačnú vrstvu následne vyprofilujeme a na pripravenej pláni založíme nový trávnik technológiou výsevom alebo položením predpestovanej mačiny.

Umelý trávnik stratil pružnosť a svieži vzhľad, je na ňom špinu a mach

Trávniky s umelým povrchom – umelým vláknom podliehajú viacerým vplyvom prostredia. Časom umelé vlákno stvrdne, zašpiní sa, zásypový materiál stratí svoju schopnosť pruženia.  Vzniká možnosť podkĺznutia hráčov, možnosť úrazu. Uvoľnením zásypového materiálu, prečistením vlákna trávnika, odstránením nečistôt sa obnovia pôvodné funkcie trávnika a eliminuje sa zatvrdnutie jeho vlákien. Vykonáme nasledovné:

  • skontrolujeme jednotlivé spoje, príp. nerovnosti hracej plochy,
  • zmeriame výšku vlasu a jeho opotrebenie a na základe toho zistíme mieru opotrebenia umelej trávy a odvodíme jej životnosť.
  • skontrolujeme zhutnenie športoviska a priepustnosť vody,
  • hrubé nečistoty a mach odstránime mechanicky pomocou strojov na údržbu umelých povrchov.
  • špeciálnym zariadením vytriedime, resp. nahradíme vrchnú vrstvu plniaceho materiálu,

Časový plán regenerácie, renovácie futbalového ihriska spadá do obdobia letnej hracej prestávky, t. j. do obdobia mesiacov jún – júl. Tieto mesiace síce nie sú veľmi optimálne z hľadiska rastu tráv, ale umožňujú ďalšiu hraciu pauzu, kedy má trávnik možnosť regenerácie.

Pre dokonalú regeneráciu trávnika na športovisku ponúkame naše služby, popísané v časti: Regenerácia športových trávnikov.