Príprava automatického závlahového systému

Predpokladom efektívneho závlahového systému je prítomnosť adekvátneho vodného zdroja. Vodu možno čerpať z miestneho vodovodu, ale i jazera, zo studne, či potoka,  pričom musíme myslieť na legálnosť takéhoto odberu vody a na to, aby bol v systéme dostatočný tlak a prietok vody. To dosiahneme kvalitnou čerpacou stanicou, ktorá je jednou z hlavných podsystémov automatického zavlažovacieho systému. Súčasťou každej čerpacej stanice je ponorné alebo nasávacie čerpadlo, rozvody, filter, tlakový spínač prípadne presscontrol, ktoré spolu s príslušenstvom tvoria vodný zdroj pre zásobovanie automatického závlahového systému. Výdatnosť a kvalita vodného zdroja určuje jeho úspešnosť. Tie stanoví výpočet, ktorý predchádza návrhu závlahového systému a určí jeho vhodné parametre.

V prípade záujmu o montáž automatického závlahového systému volajte na t. č.
0905 432 428 – Ing. Roman Šmajstrla

Súčasťou návrhu je tiež riadiaci modul automatickej závlahy pre riadenie jednotlivých zón závlahy, typy postrekovačov, ich rozdelenie a nastavenie časov závlahy. K riadiacej jednotke sa pripája senzor zrážok, prípadne snímače vetra, mrazu. Senzor zrážok signalizuje dážď a zostávajúcu vlhkosť po daždi, čím blokuje aktiváciu závlahy vtedy, keď nie je potrebná. Senzor vetra blokuje riadiacu jednotku pri rýchlosti vetra nad nastavenú hranicu, kedy už polievanie nemá zmysel, nakoľko kvapky vody sú vetrom unášané mimo žiadanú plochu.

Elektromagnetické ventily spolu so šachtami pre ich uloženie slúžia ako ďalšia výkonná časť riadiacej jednotky. Ich úlohou je otváranie a zatváranie jednotlivých vetiev závlahového systému.

Potrubia z HDPE a LDPE (vysokohustotný a nízkohustotný polyetylén) spolu s tvarovkami zabezpečia prepojenie jednotlivých prvkov závlahy a napájanie hlavnej vetvy systému, ktorá je počas sezóny neustále pod tlakom. K hlavnej vetve systému je možné pripojiť hydranty pre pripojenie hadíc na ručné polievanie.

Postrekovače sú samotným koncovým prvkom závlahového systému, ich úlohou je optimálne pokrytie plochy vodou z vodného zdroja. Špeciálnou časťou závlahy sú tzv. kvapkové závlahy a mikrozávlahy, pre zalievanie okrasnej zelene prípadne samostatne stojacich kontajnerov a kvetináčov.