Spoločnosť EUROGREEN – SLOVENSKO s.r.o.

je súčasťou združenia európskeho spoločenstva EUROGREEN zaoberajúceho sa profesionálnym zakladaním a údržbou trávnikových plôch. Spoločnosť smeruje svoje aktivity na trávniky futbalové, golfové a parkové.

Vzhľadom na vlastnú vedecko-výskumnú bázu, ktorá sídli v nemeckom Rosenheime a zaoberá sa vývojovými trendmi a výskumom v oblasti trávnikárstva, máme priame napojenie na tie najlepšie informácie, produkty, skúsenosti i novinky. Tieto už dlhé roky úspešne aplikujeme našim spokojným zákazníkom na celom Slovensku.  Uvedené prepojenie radí EUROGREEN medzi špičku trávnikárskych firiem  v Európe.

Ponúkame komplexné služby na riešenie otázok v oblasti trávnikov parkových, ihriskových, golfových i záhradných. Sú to služby od spracovania projektovej dokumentácie až samotnú odbornú realizáciu a následný servis i starostlivosť. Samozrejmosťou je u nás bezplatné trávnikárske poradenstvo.

Pre účely vysokej výkonnosti a kvality firma disponuje potrebným technickým a technologickým vybavením. Široké spektrum kvalitných a výkonných strojov dovoľuje firme EUROGREEN ponúknuť a realizovať na profesionálnej úrovni jednotlivé trávnikárske zásahy pri dodržaní predpísanej a deklarovanej kvality vo veľkom objeme a v krátkom čase.
Pracovníci firmy EUROGREEN – SLOVENSKO s.r.o. sú zodpovední za prípravu a kvalitnú realizáciu stavieb. Sú to vysokoškolsky vzdelaní trávnikárski špecialisti, pracujúci samostatne a flexibilne.