Ing. Roman Šmajstrla  – riaditeľ spoločnosti , organizácia a riadenie realizácií a obchodu

Ing. Marián Boboš   – vedúci prevádzky maloobchod a veľkoobchod záhradkárske potreby

Ing. František Hříbal – príprava a spracovanie ekonomickej agendy

Patrik Sura  – odborný predajca záhradníchych potrieb a záhradnej techniky

Janka Amdameová – asistent predaja záhradníckych potrieb a záhradnej techniky

Andrej Vaňo – manažér pre realizácie a obchod

Norbert Vereš  –   realizačný pracovník