Záruka na dielo

Firma EUROGREEN – SLOVENSKO poskytuje na zrealizované dielo výstavby futbalového  ihriska  s prírodným trávnikom  záruku 24 až   60 mesiacov v závislosti na zmluvných dohodách, a na produkty PERROT 36 mesiacov. Záruka bude uplatnená pri dodržaní doporučených technických a  caespestechnických zásahov údržby, zároveň si vyhradzujeme právo námatkovej kontroly  dodržiavania technologických podmienok počas záruky. O každej kontrole bude vyhotovený záznam. V prípade porušenia doporučenej technologickej údržby si firma vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvných podmienok pre poskytnutie záruky. Pre zabezpečenie dodržania kvality caespestechnických zásahov údržby firma bezplatne poučí dvoch pracovníkov objednávateľa. Po uplynutí záručnej doby sa klub stáva trvalým zákazníkom firmy  EUROGREEN, ktorému bude bezplatne poskytované odborné trávnikárske poradenstvo.

Kvalita

Firma EUROGREEN – SLOVENSKO s.r.o. je súčasťou združenia európskych firiem EUROGREEN zaoberajúcich sa profesionálnym zakladaním a údržbou trávnikových plôch. Spoločnosť smeruje svoje aktivity na trávniky futbalové, golfové a parkové.

Pre účely vysokej výkonnosti a kvality firma disponuje vlastným i zmluvným  potrebným technickým  vybavením.

Špecializované trávnikárske zariadenia:

 • ISEKI TG 5490 4×4
  traktorový nosič náradia
 • ISEKI 5140 4×4
  traktorový nosič náradia
 • ISEKI TXG
  traktorový nosič náradia
 • ISEKI SXG
  traktorová kosačka , zberač
 • GREDER s ATS navigáciou
 • AKP – II
  rotačná pôdna fréza
 • ROTODEIRON
  protibežná fréza
 • CASE 460
  zemná fréza, podkopový bager, nivelačná radlica
 • PORTAX 3000
  pieskovací automat,
 • RASENPERFORATOR
  aerifikačné a prisievacie zariadenie,
 • AMAZONE
  trávnikársky vertikutátor
 • AMAZONE
  výsevná trávnikárska kombinácia
 • TERRAMAT
  hĺbkovo – vibračný uvoľňovač
 •  SE – 00 – 51
  trávnikárska sejačka
 • LESCO 90
  trávnikárska sejačka
 • ROTARY V
  rozmetadlo kalibrovaných hnojív
 • HONDA AP – MIO – II Standard
  aplikátor postreku
 • PLANIERROST
  súprava na trávnikársku prípravu pôdy
 • Nivelačný smyk
 • Súprava strojov na spracovanie a  prípravu pôdy
 •  KEYSTONE 2400 x 1800 , 1200 x 1800, 1200 x 1200 , 900 x 900
  zaťahovacie siete
 •  VOLVO FL  12t
  nákladný automobil
 •  MERCEDES ATEGO 817
  nákladný automobil
 • Peugeot BOXER
  dodávkový automobil 2 ks
 • Technicko – servisné vozidlá
 • BERGRER – II
  geodetická súprava na meranie

Pracovníci firmy EUROGREEN – SLOVENSKO s.r.o.  zodpovední za prípravu a kvalitnú realizáciu stavieb sú vysokoškolsky vzdelaní trávnikársky špecialisti, pracujúci samostatne a flexibilne.

Firma EUROGREEN získala certifikát kvality : DIN EN ISO 9000 : 1994

Certifikát kvality bol udelený na jednotlivé trávnikárske produkty  EUROGREEN Grűn-Systeme:

 • regenerácie trávnikov,
 • osivá,
 • dlhodobopôsobiace hnojivá,
 • stroje a zariadenie pre trávnikárstvo,
 • výstavba nových štadiónov technológiou EUROGREEN