„Poly Plus®“ – svetová špička technológie v zásobovaní trávnika živinami

Každý užívateľ trávnika vie akú dôležitú úlohu v aspekte kvality zohráva jeho správna a vyvážená výživa. Problémy spojené s používaním klasických poľnohospodárskych hnojív aplikovaných na trávnik sú už všeobecne známe (nevyvážený obsah živín, vysoký obsah fosforu, vysoké percento vyplavovania živín a tým nižšia účinnosť, možnosť popálenia porastu, úzky sortiment druhov, nevhodná kalibrácia a tým problémová aplikácia).

Spoločnosť EUROGREEN prináša na slovenský trh dlhodobopôsobiace hnojivá špeciálne vyvinuté na trávnikárske účely, ktoré obsahujú všetky dôležité prvky pre výživu trávnika. Rôzne formy a obsahy živín umožňujú konkrétne reagovať na rôzne špecifiká každého stanoviska. Dlhodobá účinnosť našich granulovaných hnojív je zabezpečená Poly Plus® systémom, svetovou špičkou technológie v oblasti optimálneho zásobovania trávnika živinami. Účinná látka jadra obsahujúca živiny je obalená dvoma vrstvami.

V systéme Poly Plus® dochádza k trojstupňovému uvoľňovaniu živín. Najprv sa uvoľňujú živiny z neobalených granulí, ďalej sa postupne uvoľňujú živiny z granulí s narušeným a lepšie rozpustným obalom. Najdlhšie pôsobenie majú granule so silným a pevným obalom. Dusík je obsiahnutý vo viacerých formách (amónna, močovinová, N – POLY Plus® forma). Týmto dosahujeme štartovací a dlhodobý účinok. Uvoľňovanie živín neovplyvňuje hodnota pH vegetačnej vrstvy, ale prirodzené faktory rastu t. j. teploty a zrážky.

Obsahovou novinkou možno nazvať zastúpenie síry v hnojive, kryštalická síra je po rozpade obalu úplne využitá rastlinami, podporuje bielkovinovú syntézu a využitie dusíka trávnikom. Nedochádza tým k nepriaznivým prejavom – znižovanie hodnoty pH ako pri hnojivách so síranom amónnym.

Vrstva tuku s polymérom je nutná z dôvodu ochrany krehkej vrstvičky síry (hrubá vrstva síry nie je vhodná). Tá znižuje rýchlosť priesaku cez túto vrstvu a zvyšuje vodoodpudivosť. Polymér stužuje relatívne mäkké tuky, a to zlepšuje dlhodobé účinky hnojiva i oteruvzdornosť granúl. Tuky a polymér sa v trávniku postupne po aplikácií úplne rozložia pôsobením mikroorganizmov na základné chemické prvky – uhlík, kyslík a vodík.

Efekt dlhodobosti našich hnojív dokazujú výskumom potvrdené merania, že hnojivá na báze Poly Plus® majú účinnosť až 12 týždňov. Ďalším faktorom je aplikovateľné množstvo dusíka. Vďaka obalu granúl a dlhodobému uvoľňovaniu živín môžeme naraz aplikovať také množstvo dusíka, ktoré si u bežných priemyselných hnojív nemôžeme dovoliť vzhľadom k nebezpečenstvu spálenia rastlín. Jednorazová dávka 8 g čistého dusíka na m² trávnika na dobu troch mesiacov (t. j. spotreba živín trávnikom za toto obdobie) je s dlhodobopôsobiacimi hnojivami EUROGREEN bezriziková.

„PlantaCur®P56“ – zvýšenie imunity prírodnou cestou

Na rozdiel od bežných ochranných prostriedkov s kuratívnym účinkom sme obohatili naše hnojivá ešte prípravkom PlantaCur P56®. Ide o bioextrakt, ktorý posilňuje rastliny a zlepšuje ich vitalitu. Chráni ich pred stresovými faktormi spôsobenými počasím, intenzívnym používaním a patogénmi počas celého vegetačného obdobia. Vďaka prípravku PlantaCur P56® dochádza k fyziologickému pochodu, v priebehu ktorého sa aktivujú latentne existujúce prírodné rezistencie. Tento proces je podobný účinku vitamínov v ľudskom organizme. Výsledkom je zdokonalenie koreňového systému, zvýšenie obsahu vitamínu E a vysoká tvorba cytokinínu. Rastliny sú silnejšie a zdravšie. PlantaCur®P56 je extrakt, ktorý je patentovaným postupom vyrobený z Lychnis viscaria a je registrovaný u BVL pod značkou ComCat®.

Zavedením hnojív EUROGREEN s PlantaCur®P56 vznikla nová cesta k lepšiemu hnojeniu najkvalitnejších trávnikov. Na rozdiel od iných trávnikárskych hnojív na trhu sú vďaka obsahu PlantaCur®P56 v našich hnojivách mobilizované prirodzené ochranné mechanizmy tráv a vďaka tomu je zvýšená odolnosť trávnika proti stresovým faktorom. Výsledky sú presvedčivé:

  • lepšia odolnosť (teplo, sucho, zima, infekčný tlak)
  • silnejšia a rýchlejšia tvorba koreňov
  • rýchlejší vývoj rastlín
  • vyššia odolnosť voči chorobám

Granulácia našich hnojív je v troch veľkostiach: Elite, Mini. Standard. V praxi to znamená, že sme schopný pre každý druh trávnika použiť vhodnú granuláciu tak, aby sa hnojivo dostalo aj do najhustejšieho trávnika a najjemnejšieho porastu.

U nás si vyberiete zo širokého sortimentu dlhodobopôsobiacich hnojív určených pre trávnikové športové hracie plochy a ihriská (futbal, golf) a trávniky okrasné, záhradné, krajinné. Rozdelené sú do skupín: TOP, BASIC, ŠPECIÁLNE PRODUKTY.